Cilt 24, Sayı 1

Nisan 2019
(1) Tam PDF, (1) Editörden, (7) Araştırma Makalesi, (2) Derleme, (3) Olgu Sunumu

Tam PDF

Tam PDF
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 0-0

Editörden

Editörden
 • Halis Dokgöz
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 0-0

Araştırma Makalesi

Türkiye’deki Psikiyatri Hekimlerinin Adli Psikiyatri Bilgi Düzeyi Nedir? “Sizce Adli Psikiyatri Bir Yan Dal Olmalı mıdır?”
 • Çağatay Saygılı
 • Sertaç Ak
 • Gürol Cantürk
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 1-8 DOI: 10.17986/blm.2019149810
Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne Başvuran Gençlik Yaş Grubuna Ait Cinsel Saldırı Olgularının Değerlendirilmesi
 • Melike Erbaş
 • Gülsüm Kadı
 • Yasemin Balcı
 • Ümit Ünüvar Göçeoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 9-16 DOI: 10.17986/blm.2019149811
İnsan İskeletlerinde Travma: Travmaya Bağlı Ölüm Nedeni Üzerine Bir Araştırma
 • Deren Çeker
 • İdris Deniz
 • Ayla Sevim Erol
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 17-29 DOI: 10.17986/blm.2019149812
Elektrik Yaralanması Nedeniyle Başvuran Çocukların Klinik, Demografik Özellikleri ve Klinik Sonucu Etkileyen Faktörler: Tek Merkez Çocuk Acil Kliniği Deneyimi
 • Emel Ataş Berksoy
 • Selçuk Yazıcı
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 30-35 DOI: 10.17986/blm.2019149813
Cinsiyet Tayininde Rugaların Kullanımı: Bir Ön Çalışma
 • Zehtiye Füsun Yaşar
 • İsmail Can Pelin
 • Erhan Büken
 • Hatice Yağmur Zengin
 • Ayla Kürkçüoğlu
 • Bülent Dayangaç
 • Fırat Koç
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 36-42 DOI: 10.17986/blm.2019149814
2010-2016 Yılları Arasında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Başvuran Cinsel İstismar ve Cinsel Saldırı Olgularının Değerlendirilmesi
 • Mustafa Eray Yazar
 • Bora Boz
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 43-50 DOI: 10.17986/blm.2019149818
Çocuklarda Trafik Kazası Nedeniyle Oluşan Maluliyet ve Etki Eden Faktörler
 • Selçuk Yazıcı
 • Muhammet Can
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 51-56 DOI: 10.17986/blm.2019250176

Derleme

Diyabet Hastalarında Hipogliseminin Ceza Sorumluluğuna Etkisi
 • Ayşe Derya Kaynak
 • Ali Rıza Tümer
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 57-62 DOI: 10.17986/blm.2019149819
Ruhsal Travmanın Edebiyat Yoluyla Aktarımı: Ömer Seyfettin ve Beyaz Lale
 • Anıl Özgüç
 • Gökhan Oral
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 63-70 DOI: 10.17986/blm.2019149820

Olgu Sunumu

Anestezi ve Sedasyon Altındaki Cinsel Halüsinasyonların Tıbbi ve Yasal Yönleri: Olgu Bildirileri
 • Emre Mutlu
 • Faruk Aşıcıoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 71-75 DOI: 10.17986/blm.2019149821
Trafik Kazası Sonrası Erektil Disfonksiyon Gelişen Olguya Adli Tıbbi Yaklaşım
 • Ahsen Kaya
 • Cemil Çelik
 • Hülya Güler
 • Ender Şenol
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 76-79 DOI: 10.17986/blm.2019149823
Gastrik Ülser Perforasyonu ve Peritonite Eşlik Eden Sarcina Ventriculi’nin Postmortem Tanısı: Olgu Sunumu
 • Aytul Buğra
 • Taner Daş
 • Neval Elgörmüş
 • Gizem Ayaz
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 80-82 DOI: 10.17986/blm.2019149824