Editörler Kurulu

SAHİBİ

ATUD (Adli Tıp Uzmanları Derneği)

BAŞ EDİTÖR

Halis Dokgöz, Tıp Doktoru, Prof. Dr., Adli Tıp Uzmanı
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4946-3826
E-posta: [email protected]

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1999’da İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde Adli Tıp ihtisasını tamamladı. 2000-2004 yıllarında İstanbul Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulunda çalıştı.

2005 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda “Yrd. Doçent”, 2008 yılında “Doçent” ve 2014 yılında “Profesör” oldu. Halen Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Mersin Üniversitesi Çocuk Koruma ve Araştırma Uygulama Merkezi kurucu müdürü olarak görev yapmaktadır.

Türkiye’nin uluslararası textbook nitelikli “Adli Tıp ve Adli Bilimler” (2019) ve “Olgularla Adli Tıp ve Adli Bilimler” (2020) kitaplarının editörlüğünü yapmıştır. Ulusal ve uluslararası pek çok makale, araştırma ve kitap bölümleri yayınlamıştır. Özel çalışma alanları; çocuk hakları, kadın hakları, şiddet, adli psikiyatri ve tıbbi malpraktistir.


EDITÖRLER & YAYIN KURULU

Gürsel Çetin, Tıp Doktoru, Prof. Dr. Adli Tıp Uzmanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8183-874X
E-posta: [email protected]

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 1984 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı fakülte Adli Tıp Anabilim Dalında 1991 yılında Yardımcı Doçent (Dr. Öğr. Üyesi), 1995 yılında Doçent, 2001 yılında Profesör olmuş ve halen bu görevini sürdürmektedir. 2003-2009 yılları arasında ek görevle Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi Başkanlığını yürütmüştür. Adli Tıp Uzmanları Derneğinin, Adli Tıp Derneğinin ve Adli Belge İncelemeciler Derneğinin Kurucu Üyesi, Adli Biyoloji ve Gen Hukuku Derneğinin Onur Kurulu Üyesidir. Özel çalışma alanları; adli otopsi, adli travmatoloji, tıbbi malpraktis, adli belge incelemedir.


Kamil Hakan Doğan, Tıp Doktoru, Prof.Dr., Adli Tıp ve Biyokimya Uzmanı
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7685-266X
E-posta: [email protected]

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2000 yılında mezun olmuştur. 2005 yılında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi’nde Adli Tıp ihtisasını tamamlamıştır. 2011 yılında doçent unvanı almış, 2012 yılında Biyokimya alanında doktorasını tamamlamıştır. 2012 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nı kurmuştur. Halen aynı anabilim dalında görev yapmaktadır. Tıp, Diş Hekimliği ve Hukuk fakültelerinde Adli Tıp ve Tıp Etiği dersleri vermektedir. Pek çok ulusal ve uluslararası dergide hakemlik yapmaktadır. Yayınlarına 700’den fazla atıf yapılmıştır.


Uğur Koçak, Tıp Doktoru, Dr. Öğretim Üyesi, Adli Tıp ve Aile Hekimliği Uzmanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Hatay
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0569-4374
E-posta: [email protected]

1994 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Mecburi hizmetini müteakip Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başladığı Aile Hekimliği ihtisasını tamamlayarak 2000 yılında Aile Hekimliği Uzmanı oldu. Daha sonra Adli Tıp Kurumu’nda başladığı Adli Tıp İhtisasını 2004 yılında tamamlayarak Adli Tıp Uzmanı oldu. Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Ulusal Yargı Ağı Projesinde Adli Tıp Fonksiyonel Kullanıcısı olarak Adli Tıp Modülünün geliştirilmesinde görev aldı. 2005 yılında dönemin Adalet Bakanı tarafından Adli Tıp Kurumu bünyesinde oluşturulan Bilişim Suçları Şubesi’ni yapılandırmak üzere görevlendirildi. Bu kapsamda 2006 yılında Londra Metropolitan Polis Yüksek Teknoloji Suçları Laboratuvarı’nda ve Hollanda Adli Bilimler Enstitüsü’nde incelemelerde bulundu. Bilişim alanında kendini geliştirmek üzere Microsoft Sistem Mühendisliği, C Programcılığı, SQL Veritabanı, WEB Programcılığı, Elektronik İmza kurslarına katıldı.

İncelemeleri neticesinde Adli Tıp Kurumu’nda faaliyete geçirilecek olan Bilişim Suçları, Ses ve Görüntü Analizi Şubelerinde yapılacak işlemlerin Fizik İhtisas Dairesi’nin inceleme konuları ile benzerlik göstermediği, bu laboratuvarların ayrı olarak Yüksek Teknoloji Suçları Dairesi altında yapılandırılması ve bu birimlerde çalıştırılacak uzmanların ilgili fakültelerin Adli Bilimler alanında yüksek lisans ve doktora yapmış mezunları arasından seçilmesi gerektiği yönünde rapor hazırlayarak Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na sundu. Rize Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne tayin edildi. 2007 yılında Adli Bilimciler Derneği ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından Adli Bilişim Kursu’nun düzenlenmesinde görev aldı. 2009 yılında Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’na Öğretim Üyesi olarak atandı. Burada Adli Tıp derslerinin yanı sıra Tıbbi Bilişim derslerini verdi. Kasım 2012 - Kasım 2018 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Halen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuklu olan Yrd. Doç. Dr. Uğur Koçak iyi derecede İngilizce bilmektedir.


Ümit Ünüvar Göçeoğlu, Tıp Doktoru, Profesör, Adli Tıp ve Patoloji Uzmanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1646-7492
E-posta: [email protected]

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1994 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2000 yılında patoloji uzmanı, 2006 yılında adli tıp uzmanı oldu. Maltepe Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalında 2015 yılında doçent unvanı aldı. 2017 yılından beri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır, 2021 yılında professor ünvanını almıştır. 2019 yılından beri Adli Tıp Uzmanları Derneği Meslekte Yeterlilik Kurulu (ATUYEK) başkan yardımcısı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıyla Mücadele Kurulu (CİTSAM) üyesidir. Tıp öğrencilerine adli tıp dersleri vermektedir. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda pek çok konuşma ve bildiri sahibi, birçok makale ve kitap bölümünün ortak yazarıdır. Özel çalışma alanları;  adli patoloji, otopsi, adli travmatoloji, tıbbi malpraktis, cinsel saldırılar, kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, insan hakları ihlalleridir.