Değerlendirme Rehberi

Sayın Danışmanımız,

Adli Tıp Bülteni’nde (ATB) yayınlanıp yayınlanamayacağına dair karar vermemize yardım etmek için yazı taslağını gözden geçirmeyi kabul ettiğiniz için size teşekkür ederiz.

Değerlendirme süreci bilimsel camianın görevlerini yerine getirmesinde, kalite kontrolünde ve bilimin kendini düzelten doğasında kritik bir yere sahiptir. Bilimsel yayınların değerlendirme sürecinde görev almak, sorumluluk, yük ve aynı zamanda da bir fırsat olarak görülebilir. Her şeye rağmen, değerlendirme süreci mesleğimizin hassas bir parçasıdır ve kalite, orijinallik ve bilimsel bulguların güvenirliliğinden emin olmamıza yardımcı olur. Dergiye gönderilen yazı taslağı, danışman değerlendirmesi için konusuna uygun uzmanlığa ve ilgiye sahip bir meslektaşa havale edilmektedir. Danışman değerlendirmesi, titiz bilimsel standartların devamlılığı ve derginin bütünlüğünün sağlanmasında önemli bir yere sahip olmasına rağmen, çok az danışman kaliteli hakem değerlendirmesi yapmak için resmi bir eğitim veya öğrenim almaktadır.

Bu belge Adli Tıp Bülteni’nde taslak değerlendirmesi için başvurulan danışmanları yönlendirip yol göstermesi ve bu süreçteki sorumluluklarını belirtmesi için hazırlanmıştır. Bu sayede, taslakların bilimsel niteliği ve adli bilimlere katkısını yükseltmek amaçlanmıştır.

Adli Tıp Bülteni’nde Danışman Değerlendirme Süreci

Dergi hem yazı taslağı gönderimi hem de yazı taslağının danışman değerlendirmesi için ATUD tarafından yürütülmekte olan standart bir internet sitesi (http://www.adlitipbulteni.com) kullanmaktadır. Değerlendirme için dergiye gönderilen yazı taslağı alındıktan sonra, dergi yönetimi ve editörler, taslağı yazar rehberinde belirtilen tüm öğeleri içerdiğinden emin olmak için gözden geçirmektedir. Taslak, daha sonra, danışmanlık sürecini yönetmesi ve denetlemesi için yardımcı editörlerden birinin (baş editör veya yardımcılarından birinin) sorumluluğuna verilmektedir. Editör yardımcısı başvuruyu uygunluk, içerik ve kalite bakımından değerlendirir. Yayınlanmak üzere değerlendirmeye tabi tutulması uygun görülen başvurulara daha sonra değerlendirilmek üzere iki danışman görevlendirilir. Danışmanların seçilmesi, danışman değerlendirme süreci için önemli bir adımdır, zira taslak değerlendirme sürecinin ve derginin bütün olarak kalitesinin ciddi bir göstergesidir. Özellikle, gözden geçirilecek yazı taslağının konusunda uzman ve herhangi bir menfaati olmayacak bir danışmanın olması hem zamanlama hem de değerlendirme sürecini geliştirir. Aynı şekilde, danışman tarafından uzmanlık veya ilgi alanlarının belirtilmesi (sisteme kayıt sırasında kullanıcı profilinde uzmanlık ve ilgi alanlarına ait girilen bilgiler), bu sürecin hayati bir bileşenidir. Danışmanlar büyük ölçüde danışma kurulu üyeleri arasından seçilmektedir.

Editör tarafından danışmanlar seçildikten sonra, değerlendirme isteğini belirten bir eposta danışmanlara gönderilmekte, 7 gün içerisinde danışmanın yazı taslağını değerlendirip değerlendirmeyeceğine dair cevap vermesi beklenmektedir. Danışmanın bu süre içerisinde cevap vermemesi, gönderilen davet iptal edilmesi ile sonuçlanabilmektedir. Her bir danışmana ait, kabul, red ve cevapsız davetleri de içeren değerlendirme sayısı gibi istatistikler dergi editörleri tarafından tutulmakta ve göz önünde bulundurulmaktadır. Saklanan bu bilgiler danışmanın genel kalite ve niteliklerinin değerlendirilmesine yardımcı olup; gelecekteki yayın kurulunun seçilmesinde kullanılabilmektedir.

Kabul Öncesinde

Lütfen aşağıdakileri göz önünde bulundurunuz:

Değerlendirmeniz istenen yazı taslağı sizin uzmanlık alanlarınız ile eşleşiyor mu?

Eğer değerlendirmeniz istenen yazı taslağı sizin uzmanlık alanınıza yeterince uymuyorsa, lütfen editörü en kısa zamanda bilgilendirin ve başka bir danışman önermekten çekinmeyiniz.

Yazı taslağını değerlendirmek için yeterli vaktiniz var mı?

Yazı taslağının değerlendirilmesi dört hafta içerisinde bitmelidir. Eğer bu zaman dilimi içerisinde bitiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, lütfen editörü bilgilendirip, mümkünse başka bir danışman önerin. Eğer yazı taslağını değerlendirmeyi kabul etmiş, fakat teslim tarihinden önce bitiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, lütfen gecikmeden editörle iletişime geçiniz.

Herhangi bir muhtemel menfaatiniz veya menfaat çatışmanız var mı?

Muhtemel bir menfaat çatışması sizi yazı taslağını değerlendirmekten alıkoymamakla birlikte, değerlendirme öncesinde tüm menfaat çatışmalarının editöre bildirilmesi önemlidir. Muhtemel menfaat çatışmaları hususunda herhangi bir sorunuz varsa, lütfen editör ofisi ile bağlantıya geçmekten çekinmeyiniz.

Son olarak: Uluslararası önerileri takip ederek, nasıl daha iyi bir değerlendirme yapılabileceği konusunda kendinizi geliştiriniz.

Bazı kaynaklar;

https://violentmetaphors.com/2013/12/13/how-to-become-good-at-peer-review-a-guide-for-young-scientists/

https://www.theguardian.com/higher-education-network/blog/2013/sep/27/peer-review-10-tips-research-paper

https://www.peerageofscience.org/review/review-examples/

http://jaoa.org/article.aspx?articleid=2094424

https://scholar.google.com.tr/scholar?hl=tr&q=good+peer+review&btnG=&lr=

(https://www.google.com.tr/search?num=50&btnG=Ara&q=how+to+write+a+good+peer+review).

Lütfen değerlendirme davetine en kısa surede cevap veriniz, —değerlendirmeyi kabul etseniz veyahut etmeseniz— kararınızdaki gecikme tüm değerlendirme sürecini geciktirecektir.

Değerlendirme için genel kriterler

Bilimsel yazı taslağının kaliteli biçimde değerlendirilebilmesi için bazı genel kriterler ve bununla beraber gelen, danışmanın değerlendirme sürecini daha da geliştiren bazı sorumluluklar vardır.

Danışman kendi uzmanlık alanındaki yazı taslağını ciddiyetle okuyup değerlendirmek ve sonrasında yazarlara başvurusu ile ilgili saygılı, yardımcı ve dürüst olarak geri bildirim yapmakla mükelleftir. Danışmanın yazının güçlü ve zayıf yönlerini belirtmesi, çalışmanın gücünü nasıl iyileştireceği ve nasıl geliştirip kalitesini artırabileceği hususlarını tartışmaya açması, çalışmanın özgünlük ve uygunluğunu değerlendirmesi yerinde olacaktır.

Vaktinde – Birçok bilimsel yazı taslağının zamana duyarlı halleri göz önüne alındığında, istenilen değerlendirmenin kısa sürede tamamlanması gönderim ve karar arasında geçen zamanı en aza indirmekte, başvurunun reddi halinde yazarlara tekrar başvuru için yardımcı olmakta, kabulü halinde ise gönderim ile yayınlanma arasında geçen zamanı kısaltmaktadır. Bu yüzden, danışmanlar bilginin hızlı ve güvenli bir şekilde yayılmasında önemli role sahiptir. Zamanında bitirilemeyecek olan değerlendirmeler danışmanlar tarafından kabul edilmemeli kabul edilen yazı taslaklarının ise tahsis edilen zaman dilimi içerisinde tamamlanması için azami çabanın harcanması gerekmektedir.

Adil – Danışman hem dergiye hem de yazara karşı anlayışlı ve eksiksiz bir değerlendirme yapmakla hükümlüdür. Değerlendirmenin öncelikli amacı yazının dergide yayınlanmaya uygunluğu konusunda bir karar vermek olmakla birlikte bir diğer amacı da nihayetinde yazı taslağını ve bilimi geliştirecek ve hakemli bir dergide yayınlanabilmesi için yazıya en iyi şansı verecek şekilde yazar görüşlerine müsaade edilmelidir. Neticede yayınlanmak üzere kabul edilen taslakların tabi tutulduğu kaliteli bir değerlendirme, geçersiz ve yeterli olmayan çalışmaların elenip, nitelikli bilimsel çalışmaların yayınlanmasını sağlar.

Danışmanın uzmanlık alanı dışındaki istenen değerlendirmeler kabul edilmemelidir, böyle durumlarda; değerlendirme süreci danışmanın nitelikli değerlendirme yapabilecek başka bir danışman önermesiyle kolaylaştırılabilmektedir.

Sorumluluk sahibi – Herhangi bir eleştiri veya yorum olmadan bir taslağın değerlendirilmesi çok nadirdir. Fakat, yapılan yorumların yapıcı, objektif ve meslektaşlarına saygılı bir şekilde olması danışmanın sorumluluğudur. Her taslağı değerlendirirken saygın bir meslektaşınız tarafından yazılmış gibi göz önünde bulundurunuz. En önemlisi, siz kendi çalışmanızın nasıl değerlendirilmesini istiyorsanız, siz de değerlendirmeyi o şekilde yapınız.

Şeffaf – Danışman değerlendirmesinin amacı, editörlere yazı taslağının dergide yayınlanmaya uygunluğu konusunda tavsiyede bulunmaktır. Danışman editöre yazı taslağının yayınlanma önceliği ve uygunluğuna dair açık bir işaret vermekle yükümlüdür. Danışmanın, yazı taslağının düzenlemesi ile ilgili yorum ve eleştirilerini editöre net bir şekilde bildirmesi beklenir. Yazara ve editöre yapılan yorumların birbirleri ile tutarlı olması, yazı taslağının düzeni ile ilgili yorumların doğruluğunu ispatlaması açısından büyük önem taşımaktadır.

Kapsamlı – Kaliteli bir değerlendirme için birtakım hususları göz önünde bulundurmak gerekli olup değerlendirilen yazı taslağına özel hususlar bulunabilir. Bir taslağın yayınlanmak üzere dikkate alınabilmesi için, özgün ve kayda değer olması, yazılan alanla ilgili öneme sahip olması ve araştırmaya katkıda bulunması gereklidir. Genel olarak, çalışmanın yürütülmesinde kullanılan belirli yöntemlerde veya verilerin yorumlanmasında hata olmamalıdır. Çalışmadan elde edilen bulguların varılan hükümleri desteklemesi, önceki çalışmaların kaynak gösterilmesinde bir hata olmaması yahut ilgili herhangi bir kaynağın kasten göz ardı edilmesi gibi bir hata barındırmaması büyük önem taşımaktadır. Uygun hallerde, denetleyici kurulların (enstitü etik kurul onayı gibi) onayının bulunması gereklidir.

Danışmanın çalışmanın güçlü ve zayıf yönleri yahut çalışmanın kısıtlılıkları hakkında yorumda bulunması beklenir. Verilerin analizi için kullanılan istatistiklerin (çoğu zaman kullanılan örneklem büyüklüğünün ayarlanması dahil olmak üzere) geçerliliği, şekil ve tablolarda sunulan verilerin elde edilen bulguları yansıtması ve çalışma sonuçlarının değerlendirilebilmesi için yeterli olması gerekmektedir. Genel itibariyle, yazı taslağının uzunluğu ve yazıya dökme kalitesi, çalışmanın kalitesinin anlaşılması için önem taşımaktadır.

Yazı taslağının nitelikli bir değerlendirilmeye tabi tutulması için göz önünde bulundurulması gereken noktalar

Yapı

Makale anlaşılır bir biçimde düzenlenmiş mi? Tüm temel bileşenler: özet, giriş, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuçlar mevcut mu?

Lütfen, sırasıyla aşağıdaki tüm noktaları gözden geçiriniz:

Başlık: makalenin içeriğini açıkça tanımlıyor mu? Tıp veri tabanı aramalarında kullanılacağı için başlık “şirin” gösterilmeye çalışılmamalıdır.

Özet: Makalenin içeriğini yansıtıyor mu? Veriler yazı taslağında sunulan bulgularla uyumlu mu?

Giriş: Araştırılmakta olan problemin ne olduğu, yazarın hangi sonuçlara ulaşmayı hedeflediği açık bir biçimde ve tam olarak belirtilmiş mi? Normalde giriş bölümü iki üç paragraf uzunluğundadır. Muhteva oluşturmak için ilgili araştırmaları özetleyip, literatürdeki diğer çalışmaların ne gibi bulgular elde ettiklerini açıklamalı, eğer varsa muhalif kalınan veya ekleme yapılan hususlar belirtilmelidir. Çalışmanın hipotezi veya genel deney dizaynı bu bölümde açıklanmalıdır.

Yöntem: Yazar verilerin nasıl toplandığını açık bir biçimde açıklıyor mu? Çalışmanın tasarımı sorulan soruyu cevaplamak için uygun mu? Sizin araştırmayı yinelemeniz için yeterli bilgi mevcut mu? Yazı, uygulanan yöntemleri belirtiyor mu? Bunlar anlamlı bir biçimde düzenlenmiş mi? Yeni yöntemler kullanılmış ise bunlar ayrıntılı biçimde açıklanmış mı? Örnekleme uygun şekilde yapılmış mı? Araç ve gereçler yeterli bir şekilde açıklanmış mı? Makale ne tür verinin kayıt altına alındığı yazıda açıkça belirtilmiş, ölçümlerin tanımlanması yazar tarafından hassasiyetle yapılmış mı?

Bulgular: Bu bölüm, araştırma sırasında elde edilen bulguların yazar tarafından kelimeler, tablolar ve şekillerde açıklandığı yerdir. Anlaşılır bir biçimde düzenlenmeli, mantıksal bir düzen içinde olmalıdır. Doğru analizlerin yapılıp yapılmadığını değerlendirmeniz gerekmektedir. İstatistikler doğru mudur? Bu bölümde yazar tarafından bulgularla ilgili herhangi bir yorumda bulunulmamalıdır. Eğer istatistikler içinize sinmiyorsa, editöre raporu teslim ettiğinizde bir istatistik editörü tarafından değerlendirilmesi için lütfen tavsiyede bulununuz.

Tartışma ve Sonuç: Bu bölümde öne sürülen iddialar sonuçlarla desteklemiş mi, makul görünüyor mu? Yazarlar çalışma sonuçlarının beklentilerle ve daha önceki çalışmalarla nasıl ilişkilendirildiğini belirtmişler mi? Makale daha önceki teorileri destekliyor veya aksini iddia ediyor mu? Sonuçlar araştırmanın bilimsel bilgiyi nasıl daha ileri taşıdığını açıklıyor mu?

Dil: Makale yazım hataları yüzünden zayıf yazılmışsa, her ne kadar da bilimi anlaşılması daha zor yapmasa da, dili düzeltmek zorunda değilsiniz. Bunu editörün dikkatine sunmak isteyebilirsiniz ve eğer makale yayınlanmaya değer bulunmuşsa, biz de yazarları dil değerlendirme servislerine yönlendirebiliriz.

Son olarak, makalenin tümü göz önünde bulundurulduğunda şekiller ve tablolar okuyucuyu bilgilendirip, anlatılanın önemli bir kısmını oluşturuyor mu? Şekiller verileri doğru bir şekilde açıklıyor mu? Şekiller birbiri ile tutarlı mı? Tablolar aynı genişlikte ve ölçekler tutarlı mı? Simge ve işaretler uygun mu?

Önceki Araştırmalar

Çalışma, eğer önceki araştırmaların üzerine bina edilmişse, uygun bir şekilde kaynak gösterilmiş mi? Kaynak göstermekten kaçınılan önemli çalışmalar var mı? Kullanılan kaynaklar uygun mu?

Danışman Tavsiyeleri

Kabul edilmesi halinde, yine dergi sitesi üzerinden editöre gönderilecek olan değerlendirmenin tamamlanması için danışmanın 4 hafta süresi bulunmaktadır (değerlendirmeyle bileşenleriyle alakalı bilgiler aşağıda daha ayrıntılı şekilde verilmiştir). Bu sürede tamamlanmayan değerlendirmeler için hatırlatma mesajı gönderilmektedir.

Editöre taslağın durumu ile ilgili önerilerde bulunmak danışmanın görevidir. En önemlisi, danışman önerileri editöre bir tavsiye niteliğinde olup taslağın durumu ile ilgili nihai karar editörün tasarrufundadır.

Tüm değerlendirmeler tamamlandığı zaman editör yorum ve önerileri gözden geçirip, taslağın yayınlanmaya uygun olup olmadığı konusunda bir karara varmaktadır.

Bu öneriler 6 başlıkta sınıflandırılabilir:

Düzeltmeye gerek duyulmaksızın başvurunun kabulu

Düzeltme gerekli: küçük düzeltmeler ile kabul (fakat taslak, yazı kalitesinin geliştirmesi için düzeltmeye ihtiyaç duymaktadır).

Değerlendirme için tekrar başvuru: Esaslı düzeltmeler gerekir, çalışma özgün olmasına rağmen, kabulü için geniş çaplı düzeltme ve tekrar değerlendirmeye ihtiyaç duymaktadır.

Başka yere gönderiniz: Çalışma özgün, ancak derginin odak veya kapsamında değildir.

Başvurunun reddi: Çalışmanın kalitesi düşük ve okuyucuya hitap edecek nitelikte değildir.

Danışman, ilki yazara, diğeri de editöre olan iki tür yorumda bulunabilir. Danışmanın değerlendirmesini yaptığı taslak hakkındaki özel veya gizli yorumlarını sadece editöre mesaj gönder bölümünü kullanarak iletmesi büyük önem taşımaktadır. Sorumlu yazara iletilecek öneriler bölümüne danışmanın kimliğini ortaya çıkaracak isim veya görev yeri gibi bilgiler kesinlikle eklenmemelidir. Bu yorumlar danışmanın aklındaki gerçek önerinin editör tarafından anlaşılmasına yardımcı olur ve yazı taslağı hakkında nihai kararın verilmesine kilit rol oynamaktadır. Bunlara ilaveten, değerlendirme ölçeğini kullanarak taslağın puanlanması danışmanın önerilerini destekleyici mahiyet taşırken editörün nihai kararını kesinleştirmesine de yardımcı olmaktadır.

Danışmanın Etik Sorumlulukları

Değerlendirmenin hassasiyeti göz önünde bulundurulduğunda, değerlendirmenin geçerliliğini garantiye almak adına, değerlendirme süreci ve değerlendirme işleminin etik sorumluluklar taşıdığı inkâr edilemez bir gerçektir. Danışmanların varsa, yazarlar veya çalışma konusu hakkında olması muhtemel çıkar çatışmalarını önceden belirtmeleri önem taşımaktadır. Adli Tıp Bülteni, danışmanlarından yazarların alanlarındaki görevlendirme, danışmanlık, hisse sahipliği, hizmet bedeli, patent, mesleki münasebet veya doğrudan rekabete yönelik olması muhtemel veya fiili çıkar çatışmalarını bildirmesini talep etmektedir. Danışman, yazarlar tarafından gönderilen ve özellikle finansal bir ilişki olup olmadığını ortaya koyan çıkar çatışması formlarını değerlendirmekle yükümlüdür.

Yazı taslağının konusu hakkında uzman olarak değerlendirme görevi verilen danışmanın, taslağın kopyasının değerlendirme için aynı anda başka bir dergiye gönderilmesi, veri sahtekarlığı veya başka yayınlar ile benzerlik varlığını bilmesi halinde bu durumu rapor etmesi beklenmektedir. Böyle bir durumun tespiti halinde, uygun şekilde işlem yapılabilmesi için bu görüşlerin editöre özel yorumlar kısmında iletilmesi gerekmektedir. Taslak değerlendirmesi danışmanın henüz halka açık olarak yayınlanmamış verileri görmesini sağlamakta ve bilimsel bütünlüğü sağlamak adına mutlak gizlilik büyük önem taşımaktadır. Değerlendirme sürecinin bitmesini müteakip değerlendirmeye ait eldeki tüm döküman ve dosyaların imha edilmesi esastır.

Yayın Etiği Komitesi (COPE) akademik dergilerin editörleri ve yayın etiği ile ilgilenen diğer kişilerden oluşmaktadır. COPE üyeleri için danışmanların temel olarak hangi ilkelere bağlı kalması gerektiğini izah eden Danışman Değerlendirmesi Etik Rehberi hazırlanmıştır. Bu rehber, değerlendirme sürecinin gerçekleştirilmesi sırasında uyulması gereken etik kurallara dair geniş bir içerik sunmaktadır.

Danışman Değerlendirmesi Etik Rehberi

Hangi türü (çift kör, tek kör vb.) olursa olsun danışman değerlendirmesi, bilimsel kayıtların doğruluğunun sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. Bu süreç büyük ölçüde güvene bağlı olup, dahil olan herkesin sorumlu ve ahlaki davranmasını gerektirir. Danışmanlar değerlendirme sürecinde merkezi ve hayati bir role sahip olmasına rağmen çoğu kez hiçbir rehberlik yardımı almadan görevlendirilmekte ve etik sorumluluklarının farkında olmayabilmektedirler. Danışman Değerlendirmesi Etik Rehberi, tüm danışmanların bu süreçte uyması gereken temel ilke ve standartları belirlemektedir. Araştırmacılara yardımcı bir kılavuz, dergilere ve editörlerine danışmanlarını yönlendirmede bir kaynak, öğrenci ve araştırmacılarının eğitiminde kuruluşlar için eğitici bir kaynak olması ümit edilmektedir.

Danışmanların bağlı kalması gereken temel ilkeler:

Danışmanlar:

  1. Taslakları vaktinde ve doğru değerlendirebilmek için sadece uzman oldukları alanlardaki yazıları seçip, vaktinde değerlendirmelidir
  2. Değerlendirmenin gizlilik ilkesine saygı duyup taslağın veya değerlendirmenin herhangi bir detayını ne değerlendirme sırasında ne de değerlendirme sonrasında, derginin müsaade ettiklerinin ötesinde, ifşa etmemelidir.
  3. Değerlendirme sırasında elde edilen bilgileri kendisi herhangi başka bir kişi veya kurumun lehine veya aleyhine kullanmamalıdır
  4. Tüm muhtemel çıkar çatışmalarını bildirip, emin olamadıkları durumlarda dergiden yardım almalıdır
  5. Değerlendirmelerini, yazarların dini, politik inanç, cinsiyet veya herhangi başka bir özellik veya ticari düşüncesinin etkilemesine izin vermemelidir
  6. Görüşlerinde objektif ve yapıcı olup, kışkırtıcı yahut düşmanca davranmaktan, küçük düşürücü veya kötüleyici kişisel yorumlardan kaçınmalıdır
  7. Danışman değerlendirmesinin karşılıklı emek istediğini bilmeli, adil bir paylaşım ve görevini vaktinde tamamlama şuuruyla sorumluluk alarak yerine getirmelidirler
  8. Dergilere doğru ve kendi uzmanlık alanlarını tam olarak yansıtan kişisel ve mesleki bilgiler sunmalıdırlar
  9. Değerlendirme süresince başka bir şahsı taklit etmenin ciddi bir suistimal oldugunu kabul etmelidir.

Danışmanın Değerlendirilmesi

Değerlendirmenin tamamlanmasını müteakip editör tarafından değerlendirmenin kalitesi gözden geçirilmektedir. Kaliteli bir değerlendirmeyi belirleyen kriterler kullanılarak (vaktinde, adil, şeffaf ve kapsamlı), danışmana değerlendirmesine yönelik 0-5 arasında bir puan verilmektedir. Değerlendirmenin zamanlamasına riayete dair ayrı değerlendirmeyle birlikte bu istatistik, sonraki değerlendirmenin danışmana tahsis edilmesine karar verme hususunda yardımcı olmaktadır. Düşük puan alan ve değerlendirmeyi geç yapan danışmanlar bir sonraki değerlendirmeler için öncelikli olarak tercih edilmemektedir.

Neden Danışman Olmalı?

Değerlendirme belirli bir zaman ayırmayı ve belirli becerilere sahibi olmayı gerektirmektedir. Danışman olmaya karar vermeden önce, danışman değerlendirme süreci ve değerlendirme usulleri hakkında biraz okumanızı tavsiye ediyoruz.

Danışman, değerlendirme sürecinde, başkalarının çalışmalarından yayın öncesi haberdar olacağından dolayı bundan doğrudan yarar sağlayabilir. Danışmanların feraseti, gelecekteki araştırma fikirlerine ışık tutabilir, kendi çalışmalarının tasarımı ve yazılarının geliştirilmesinde yardımcı olabilir. Bunlara ek olarak, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı danışmanlığı finansal olarak akademik teşvik ödeneği bağlamında desteklemektedir.

Danışman olarak;

Alandaki uzmanlığınızı ispat edip, bilginizi geliştirebilirsiniz

İtibarınızı arttırıp alan içinde aranan önemli kişilerden bir olmanızı sağlayabilirsiniz

Son gelişmelerden haberdar olup araştırma sonuçlarında daha yüksek bir erişime sahip olabilirsiniz.

Araştırma yapmak için esas olan eleştirel düşünce yeteneğinizi geliştirebilirsiniz.

Araştırmacılar için danışman değerlendirmesinin zaruri bir görev olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak, kariyerinizi daha ileri taşıyabilirsiniz.

Adli Tıp Bülteni Araştırma Taslağı Değerlendirme Formu

Sayın Danışmanımız,

Dergimizin bilimsel etkinliğini arttırmak ve içeriğini zenginleştirmek için başvurduğumuz uluslararası dizinler, yazı taslaklarının değerlendirilmesinde standart danışman değerlendirme formlarının kullanılmasını talep etmektedir. Size sunulan yazı taslağı üzerinde gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra görüş, öneri ve eleştirilerinizi aşağıdaki formu kullanarak belirtmenizi saygıyla rica ederiz.