Olgu Sunumu

Trafik Kazası Sonrası Erektil Disfonksiyon Gelişen Olguya Adli Tıbbi Yaklaşım

10.17986/blm.2019149823

  • Ahsen Kaya
  • Cemil Çelik
  • Hülya Güler
  • Ender Şenol

Gönderim Tarihi: 26.10.2018 Kabul Tarihi: 07.01.2019 The Bulletin of Legal Medicine 2019;24(1):76-79

Erektil disfonksiyon, cinsel ilişki için yeterli ereksiyonun elde edilememesi veya sürdürülememesidir. Bu olgu sunumunda; trafik kazasına bağlı multitravmalı olguda gelişen erektil disfonksiyonu adli-tıbbi açıdan değerlendirmek ve yaralama suçlarının adli tıp açısından değerlendirilmesi amacıyla kullanılan kılavuza katkıda bulunmak amaçlandı.

Tıbbi evrakta; olaya bağlı pelvik kırıklar, mesane ve üretra rüptürü ve diğer yaralanmaları olduğu kayıtlıydı. Olgunun Anabilim Dalımıza başvurusu sonrası istenen Üroloji konsültasyonu sonucunda; mevcut bulgularla ereksiyonu gerçekleştirmek için organik açıdan yeterli olmadığı anlaşıldı.

Travmanın erektil disfonksiyona yol açtığı belirlenen olguda, yaralanmanın ürolojik açıdan kişinin organlarından birinin işlevinin sürekli yitirilmesine yol açtığı sonucuna varıldı. Erektil disfonksiyonun, cinsel fonksiyon bozuklukları başlığı altında ilgili kılavuzda yer almasının, adli rapor düzenleme sürecine yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Adli Tıp,Erektil Disfonksiyon,Pelvik Yaralanma,Trafik Kazası