Araştırma Makalesi

Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne Başvuran Gençlik Yaş Grubuna Ait Cinsel Saldırı Olgularının Değerlendirilmesi

10.17986/blm.2019149811

  • Melike Erbaş
  • Gülsüm Kadı
  • Yasemin Balcı
  • Ümit Ünüvar Göçeoğlu

Gönderim Tarihi: 12.07.2018 Kabul Tarihi: 26.10.2018 The Bulletin of Legal Medicine 2019;24(1):9-16

Amaç:

Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğüne başvuran gençlik yaş grubu cinsel saldırı olgularının değerlendirilmesiyle durum tespiti, bölgesel özelliklerin ortaya konması, öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Haziran2012-Aralık2016 tarihleri arasında cinsel suç nedeniyle muayenesi yapılmış 477 olgu arasından 15-24 yaş grubunda olan 217’si çalışmaya dahil edilerek raporları geriye dönük değerlendirilmiştir.

Bulgular:

217 olgunun %71.4’ü 15-19 yaş aralığında, %88.9’u Türkiye vatandaşı, %91.2’si kadın, %8.8’i erkekti. 217 olgu için toplam 244 muayene yapılmıştı. Olgular en fazla Muğla Merkez (%23.5) ve Marmaris’ten (%20.3) gelmişti. Şüpheli saldırganlar %31.8’inde eski/yeni eş-nişanlı-sevgili, %10.6’sında yakın çevreden tanıdık/arkadaşlardı; toplamda %85’inden fazlasında tanıdık biriydi. Olay yeri sıklıkla bir ev ortamıydı (%55.3). Olguların %67.7’sinde Adli Tıp Şube Müdürlüğünde ilk muayene yapılmıştı, %30.8’i olaydan sonraki ilk 72 saat içinde muayene edilebilmişti. En sık; TCK 102/5 ve 103/6 kapsamında beden ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığı (%82) ve cinsel saldırının niteliği ve gerçekleşip gerçekleşmediği (%47.5) sorulmuştu.

Sonuç:

Bölgesel olarak gençlik yaş grubunda cinsel saldırı mağdurlarının çoğunluğunun kadın ve 15-19 yaş grubunda, şüpheli/saldırganın çoğunlukla tanıdık biri, olay yerinin çoğunlukla ev ortamı olması literatür ile uyumdur. Mağdurların olay sonrası adli süreci başlatmalarında gecikme dikkat çekicidir. Haziran 2014 yılında yapılan değişiklikle yasadan ruhsal değerlendirmeyle ilgili fıkranın kalkmış olmasının ruhsal durum değerlendirmesini ortadan kaldırmadığı, ruhsal değerlendirmenin muayenenin bir parçası olduğu unutulmamalıdır. Cinsel suç olgularının adli süreçte tekrarlayan ifade alımı ve muayeneler nedeniyle yeniden travmatize olmalarını en aza indirebilmek için; tıbbi-hukuki-sosyal destek sağlanabilecek, delillerin toplanabileceği, multidisipliner çalışılan ‘cinsel saldırı başvuru merkezlerinin’ hızla hayata geçirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Adli Tıp,Cinsel Saldırı,Yeniden Travmatizasyon,Genital Muayene