Çetin, E., Cantürk, N., & Dağalp, R. (2019). E-Zorbalık Ölçeği ve E-Mağduriyet Ölçeği: Ankara Üniversitesi Sigara Bağımlısı Öğrencilerinde Geçerlilik Güvenilirlik Çalışması. Adli Tıp Bülteni, 24(2), 115-121. https://doi.org/10.17986/blm.2019252290