Derleme

POSTMORTEM MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER: GÜNCEL YAKLAŞIM
  • Nihan ZİYADE
The Bulletin of Legal Medicine 2012; 17: 32-42 DOI: 10.17986/blm.201217120
Mikrobiyolojik Yöntemlerin Postmortem İnterval Tahmininde Kullanımı
  • Mahmut Şerif Yıldırım
  • Sinan Sevinç
  • Ramazan Akçan
  • Balseven Odabaşı
  • Ali Rıza Tümer
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 56-59 DOI: 10.17986/blm.2015110925

Özgün Araştırma

Ağız Florasındaki Streptokokların Adli Bilimlerde Kimliklendirme Açısından Araştırılması
  • Buse Sabiha Bozaslan
  • Hüseyin Çakan
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 40-45 DOI: 10.17986/blm.1340