Genç Yetişkinlerde İkinci ve Dördüncü Digit Uzunluklarından Boy Uzunluğu Tahmini
PDF (English)

Anahtar Kelimeler

boy uzunluğu
antropometri
boy tahmini

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Mutluay Şükriye D, Bozkır MG. Genç Yetişkinlerde İkinci ve Dördüncü Digit Uzunluklarından Boy Uzunluğu Tahmini. Adli Tıp Bülteni [Internet]. 29 Aralık 2019 [a.yer 27 Ocak 2020];24(3):209-13. Erişim adresi: https://adlitipbulteni.com/atb/article/view/1285

Öz

Amaç:Femur, humerus gibi uzun ekstremite kemiklerinden boy tahmini, adli incelemelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sağ ve sol el ikinci (2D) ve dördüncü parmak (4D) uzunluklarından boy tahmini yapmaktır.

Gereç ve Yöntem:Örneklem grubu19-21 yaş aralığında olan 70 erkek ve 70 kadın olmak üzere toplam 140 genç erişkinden oluşmuştur. Sol ve sağ ellerinin 2D ve 4D uzunlukları dijital elektronik kumpas kullanılarak ölçülmüştür. Parmakların uzunluklularınıölçmek için proksimal metakarpophalangeal kıvrımdan başlanarak, parmakların uçlarına kadar olan uzunluk esas alınmıştır. Antropometrik ölçümlerile boy arasındaki potansiyel etkileşimleri belirlemek amacıyla tek yönlü ANOVA vePearson Korelasyon katsayısı, SPSS programı kullanılarak hesaplanmıştır. Doğrusal ve çoklu regresyon denklemleri de geliştirilmiştir.

Bulgular:Sağ ve sol parmakboyu değerleri arasındaki farklar her iki cinsiyet için istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.001). Toplamda, erkeklerin antropometrik ölçümleri kadınlardan anlamlı derecede yüksekti. Boy ile ikinci ve dördüncü parmak uzunlukları ölçümleri arasındaki korelasyon katsayıları, istatistiksel olarak anlamlı pozitif bulundu. Erkeklerde boy ve parmak uzunluğu arasındaki en yüksek korelasyon katsayısı, sağ ikinci parmakiçin (r=0.505) ve kadınlarda sol ikinci parmak için (r = 0.596) olarak hesaplandı. Regresyon denklemleri, tahmini boy ile gerçek boy karşılaştırılarak doğruluk açısından kontrol edildi.

Tartışma ve Sonuç: Doğrusal ve çoklu regresyon modelleri, her iki cinsiyette de 2D ve 4D parmak uzunlukları ölçümlerinden boy uzunluğunun tahmin edilmesinde kullanılabilir.

https://doi.org/10.17986/blm.2019252273
PDF (English)

Kaynaklar

Ocakoglu G, Ercan I. Traditional and modern morphometrics. Turkiye Klinikleri Journal of Biostatistics. 2013;5(1):37–41.

Beddoe J. On the stature of the older races of England as estimated from the long bones. J R Anthropol Inst. 1887-1888;17:202- 207. DOI: https://doi.org/10.2307/2841929.

Ozaslan A, Iscan MY, Ozaslan I, Tugcu H, Koc S. Estimation of stature from body parts. Forensic Sci Int. 2003;132:40–5. DOI: https://doi.org/10.1016/S0379-0738(02)00425-5.

Krishan K, Sharma A. Estimation of stature from dimensions of hands and feet in a North Indian population. J Forensic Legal Med 2007;14:327–332. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcfm.2006.10.008.

Danborno B, Adebisi S, Adelaiye A, Ojo S. Estimation of Height and weight from the Lengths of Second and Fourth Digits in Nigerians. The Internet Journal of Forensic Science. 2008;3(2).

Wright LE, Vasquez MA. Estimation of the length of incomplete long bones: Forensic standards from Guatemala. Am J Phys Anthropol. 2003;120:233-251.DOI: https://doi.org/10.1002/ajpa.10119.

Menezes RG, Kanchan T, Kumar, GP, Rao PJ, Lobo SW, Uysal S, et al. Stature estimation from the length of the sternum in South Indian males: a preliminary study. Journal of forensic and legal medicine. 2009;16 (8):441-443. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jflm.2009.05.001.

Christal GP, Manve P, Ahuja MS. Dahiya, Estimation of Stature from Finger Length. J Forensic Sci & Criminal Invest. 2018;7(2):555-709. DOI: https://doi.org/10.19080/JFSCI.2018.07.555709.

Bardale RV, Dahodwala TM, Sonar, VD. Estimation of Stature from Index and Ring Finger Length. J Indian Acad Forensic Med. 2013;35(4):353-357.

Sen J, Kanchan T, Ghosh A, et al., Estimation of stature from index and ring fingers in northeastern Indian population. J Forensic Leg Med. 2014;22:10–15. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jflm.2013.11.010.

Jee SC, Yun MH. Estimation of stature from diversified hand anthropometric dimensions from Korean population. Journal of forensic and legal medicine. 2015;35:9-14. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jflm.2015.06.014.

Holland TD. Estimation of adult stature from fragmentary tibias. J Forensic Sci. 1992;37:1223–1229. DOI: https://doi.org/10.1520/JFS13309J.

Radoinova D, Tenekedjiev K, Yordanov Y. Stature estimation from long bone length in Bulgarians. Homo. 2002;52:221–232. DOI: https://doi.org/10.1078/0018-442X-00030.

Duyar I, Pelin C, Zagyapan R. A new method of stature estimation for forensic anthropological application. Anthropol Sci. 2006;114:23–27. DOI: https://doi.org/10.1537/ase.041217.

Himes JH, Yarbrough C, Martorell R. Estimation of stature in children from radiographically determined metacarpal length. J Forensic Sci. 1977;22:452–455. DOI: https://doi.org/10.1520/JFS10609J.

Karaman G, Teke HY, Günay I, Dogan B, Bilge Y. Height estimation using anthropometric measurements on X-rays of wrist and metacarpal bones. Internet J Biol Anthropol. 2008;2(1):1-22.

Manning JT, Scutt D, Wilson J, Lewis-Jones DI. The ratio of 2nd to 4th digit length: a predictor of sperm numbers and concentrations of testosterone, luteinizing hormone andoestrogen. Hum.Rep. 1998;13:3000–3004. DOI: https://doi.org/10.1093/humrep/13.11.3000.

Kosif R, Dıramalı M. Comparison of All Hand Digit-Length Ratios In Left- And Right-Handed Individuals. Turk J Med Sci. 2012;42(3):545-552. DOI: https://doi.org/10.3906/sag-1006-858

Raju GM, Shahina S, Dubey S, Vijayanath V. Estimation of stature from index and ring finger length in Davangere district. Int J Clin Trials. 2014;1:18-21.

Kanchan T, Kumar GP, Menezes RG. Index and ring finger ratio--a new sex determinant in south Indian population. Forensic science international. 2008;181:(1-3):53.e1-4. DOI: https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2008.08.002.

Krishan K, Kanchan T, Asha N. Estimation of stature from index and ring finger length in a North Indian adolescent population. Journal of Forensic and Legal Medicine. 2012;19:285-290. DOI: https://doi.org/10.1016/J.Jflm.2011.12.036.

Manning JT, Trivers RL, Thornhill R, Singh D. 2nd to 4th digit ratio and left lateralized preference in Jamaican children. Laterality 2000;5:121–32.

Manning JT, Taylor RP. 2nd to 4th Digit ratio and male ability in sport: implications for sexual selection in humans. Evol Hum Behav. 2001;22:61–9. DOI: https://doi.org/10.1016/S1090-5138(00)00063-5

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.