Bir Olgu Sunumu Eşliğinde Travma Bölgesinde Görülebilen Harris Çizgileri
PDF

Anahtar Kelimeler

Harris Çizgileri
travma
adli tıp

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Karabağ G, Yavuz MS, Özdemir MA, Saraç S, Örgüç İhsan Şebnem. Bir Olgu Sunumu Eşliğinde Travma Bölgesinde Görülebilen Harris Çizgileri. Bull Leg Med [Internet]. 13 Ekim 2019 [a.yer 16 Aralık 2019];24(2):152-4. Erişim adresi: https://adlitipbulteni.com/atb/article/view/1278

Öz

Direk grafilerde; transvers radyoopak çizgiler hakkında ilk çalışmalar Dr. Harris tarafından 1931 yılında yapılmış ve bu çizgiler “Harris çizgileri” olarak adlandırılmıştır. Çalışmamızda, çekilen radyografilerde travma ile uyumlu transvers radyoopak çizgilerin değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken durumların tartışılması amaçlanmıştır. Motosiklet kazası sonucu hastanemize getirilen 28 yaşındaki erkek olgunun yapılan muayenesinde; sol bacakta abrazyon alanı tarif edilmiştir. Çekilen sol bacak direkt grafilerinin tarafımızca yapılan incelemesinde, yaralanma ile uyumlu olarak tibiada lineer transvers radyoopak görünüm izlenmiş ve bu görünümün travma ile ilişkisinin olup olmadığı hakkında Radyoloji Anabilim Dalından görüş alınmıştır. Bu görünümün Harris çizgileri olduğunun belirtilmesi üzerine düzenlenen adli raporumuzda, şahsın vücudunda travma sonucu oluşmuş kemik kırığı tespit edilmediği belirtilmiştir. Travmaya uğrayan bölgede çekilen radyografilerde, travma bölgesi ile uyumlu alan üzerinde olgumuzda olduğu gibi değerlendirmede zorluğa neden olabilecek transvers radyoopak çizgilerle karşılaşılabilir. Böyle bir durumda, ayırıcı tanıda bu görünümün, Harris çizgileri olabileceği de düşünülmeli ve radyolojik değerlendirme mutlaka istenmelidir. 

https://doi.org/10.17986/blm.2019252266
PDF

Kaynaklar

Uysal G. Boy ile fizyolojik stres göstergesi “Harris çizgileri” arasındaki ilişkinin sorgulanması. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005;48:30-8.

Uysal G, Özbek M. Fizyolojik stres göstergelerinden Harris çizgilerinin yaş ve cinsiyete göre dağılımı. Çocuk Gelişimi ve Eğitim Dergisi 2000;1(2):59-71.

Uysal G. Harris çizgilerinin ortaya çıkışında kardeş sayısının etkisi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 2000;17(2):91-103.

Piontek J, Jerszynska B, Nowak O. Harris Lines in subadult and adult skeletons from the Mediaeval Cemetery in Cedynia, Poland. Variability and Evolution 2001;9:33-43.

Nowak O, Piontek J. Thefrequency of appearance of transverse (Harris) lines in the tibia in relationship to age at death. Ann Hum Biol 2002;29(3):314-25. DOI: https://doi.org/10.1080/03014460110086105

Brian MB, Choi DH, Moore MM. The primary physis. Semin Musculoskelet Radiol 2018;22:95-103. DOI: https://doi.org/10.1055/s-0037-1608002

Papageorgopoulou C, Suter SK, Rühll JF, Siegmund F. Harris Lines revisited: prevalence, comorbidities and possible etiologies. Am J Hum Biol 2011;00:1-11. DOI: https://doi.org/10.1002/ajhb.21155

Jacobson NA, Lee CL. Fracturethrough a Harris Growth Arrest Line: a case report. J Pediatr Orthop B 2012;21:611-14. DOI: https://doi.org/10.1097/BPB.0b013e3283524c14

Resnick D, Kransdorf MJ. Bone and Joint Imaging. 3rd ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2005: 258, 686, 695, 1028, 1281.

Güzel S, Balcı Y, Çetin G.Türk Ceza Kanunu’nda TanImlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Adli Tıp Uzmanları Derneği, Adli Tıp Derneği, Haziran 2005. Güncelleme Editörleri Gündoğmuş ÜN, Balcı Y, Akın HM. Haziran 2013

Creative Commons License

Bu makale şununla ruhsatlandırılmıştır: Creative Commons Attribution 4.0 International License.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.