Maksillofasiyal Kesici-Delici Alet Yaralanmasına Bağlı Beyin Harabiyeti Sonucu Ölüm: Olgu Sunumu
PDF

Anahtar Kelimeler

Kesici-delici alet yaralanması
Maksillofasial bölge
Cinayet
Adli Tıp

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Yaşar Teke H, Birincioğlu İsmail, Can M, Kurtaş Ömer. Maksillofasiyal Kesici-Delici Alet Yaralanmasına Bağlı Beyin Harabiyeti Sonucu Ölüm: Olgu Sunumu. Bull Leg Med [Internet]. 13 Ekim 2019 [a.yer 16 Aralık 2019];24(2):148-51. Erişim adresi: https://adlitipbulteni.com/atb/article/view/1169

Öz

Bu çalışmanın amacı; kesici delici alet yaralanmasına bağlı kafatası kemiklerinde kırık, beyin doku harabiyeti ve beyin kanaması nedeniyle meydana gelen ölüm olgusunu literatür bilgileri ışığında tartışmaktır. Bir otelde çıkan tartışma esnasında kesici delici aletle yüzünden yaralanan 32 yaşındaki erkek şahıs tedavi amacıyla hastaneye götürülür. Çekilen kraniyal tomografisinde sol maksillar sinüs ön ve yan duvarında, etmoid kemikte fraktür ve ventrikül içi kanama saptanır. Sevk edildiği üniversite hastanesinde bir gün sonra ölür. Otopsisinde sol göz altında burun sol tarafında oblik seyirli 3.5 cm uzunluğunda kesici delici alet yarası ile bu yaranın hemen altında 0.5 cm’lik kesik vasıflı yara tespit edilir. Kesici delici aletle beyin harabiyetine bağlı ölüm olgularına nadir de olsa rastlanmaktadır. Bu olgularda orijin tespiti önem kazanmaktadır. İyi bir olay yeri incelemesi, tanık ifadeleri ve ayrıntılı bir otopsi, orijin tespiti için önemlidir.

https://doi.org/10.17986/blm.2019149822
PDF

Kaynaklar

Mason F. Case Of Young Man Who Had A Pitchfork Driven İnto His Head Four İnches Who Speedly Got Well 1806. Lancet, 1870; 1: 700-70.

Kreck CF, De Viilers JC. Vascular lesions to transcranial stab wound. J Neurosurg, 1984; 60: 42-45.

Van-dellen JR, Lipschitz R. Stab wound of the skull. Surg Neurol, 1978;10:110-114

Bauer M, Patzelt D. İntracranial stab injuries: case report and case study. Forensic Science International 2002; 129:122-127 https://doi.org/10.1016/S0379-0738(02)00271-2

Ueno Y, Asano M, Nushida H,et al. An usual case of suicide by stabbing with a falling weiğhted dagger. Forensic Sci Int, 1999; 101: 229-236.

Dempsey LC, Winestock DP, Hoff JT. Stab Wounds of The Brain.West J med, 1977; 126: 1-4.

De Villers JC. Stab wounds of the brain and skull, in Vinken PJ, Bruyn GW (eds): Handbook of clinical Neurology. New York, American Elsevier, 1975; 23: 477-503.

Miscusi M, Arangio P, De Martino L, De-giorgia F, Cascone P, Raco A. An unusual case of orbito-frontal rod fence stab injury with a good outcome. BMC Surg. ery,2013;13:31 DOI: https://doi.org/10.1186/1471-2482-13-31

Bozzeto-Ambrassi P, Costa LF, Azeudo-Filho H. Penetrating screwdriver wound to the head. Arg Neuropsiquiatr; 93-95 https://doi.org/10.1590/S0004-282X2008000100024

İş M, Kırış T, Hepgül K. Transkraniyal Perforan Yaralanma “ Olgu Sunumu”. Ulusal Travma Dergisi; 5(1): 52-54.

Cardicott D.G. Pearce A. Price R. Croser D. Brophy B. Not just another “head lac” low-velocity penetrating intro-cranial injuries: a case report and review of the literatüre. Inj Int J Care Injured, 2004; 35 (10): 1044-1054.

Ihama Y, Nagai T, Ninımiya K, Fukosawa M, Fuke C, Miyazaki T. A transnasal intracranial stab wound by a plastic-covered umbrella tip. Forensic Sci Int, 2012; 214: e9-e11.

Khalil N, Elwany MN, Miller JD. Transcranial stab wounds: morbidity andmedicolegal awareness. Surg Neurol 1991, 35(4):294–299.

Yılmaz N, Kıymaz N, Mumcu Ç, Yılmaz Ç, Etlik Ö. Cam Parçasına bağlı görülen nadir penetran kafa travması: olgu sunumu. Van Tıp Dergisi 2004; 11(4): 152-154.

Ambrosi PB, Costa LF, Filho HA. Penetrating screwdrver wound to the head. Arg. Neuro-Psiquiatr. 2008; 66(1): 93-95.

Karger B, Vennerman B. Suicide by more than 90 stab wounds including perforation of the skull. Z. Rechtsmed.1974; (74); 111-116.

Huo S, Cui F, Ohno Y. Fatal penetrating head injury by bamboo fragments. Leg Med, 2013; (15); 99-102.

Saint- Martin P, Prat S, Bouyssy M, Sarraj S, O’Byrne P. An unusual death by transcranial stab wound. homicide or suicide?. Am J Forensic Med Pathol, 2008; 29: 268-270. DOI: https://doi.org/10.1097/PAF.0b013e318183456f

Mazzolo GM, Desinan L. Sharp force fatalities: suicide, homicide or accident? Forensic Sci Int. 2005;147S:33–35.

Ohshima T, Kondo T. Eight cases of suicide by self-cutting or –stabbing consideration from medico-legal viewpoints of differentiation between suicide and homicide. J Clin Forensic Med. 1997;(4):127–132.

Creative Commons License

Bu makale şununla ruhsatlandırılmıştır: Creative Commons Attribution 4.0 International License.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.