Cilt 1, Sayı 2

Ağustos 1996
(1) Tam PDF, (1) Editörden, (1) Derleme, (5) Araştırma Makalesi, (3) Olgu Sunumu

Tam PDF

Tam PDF
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 0-0

Editörden

Editörden
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 0-0

Derleme

Perine Muayenesi mi Kızlık Zarı Incelemesi mi
 • Yaman Örs
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 54-57 DOI: 10.17986/blm.199612143

Araştırma Makalesi

Japon Patoloji Cemiyetinden Klasik Ani Beşik Ölümü Sendromu Özellikleri SIDS ile Japon Patoloji ve Otopsi Raporlarına Bağlı Japonlardaki Tartışmalı Ani Beşik Ölümleri 1982-1986
 • Toshiko Sawaguchia
 • Toshiharu Fujitab
 • Makio Kobayashic
 • Akiko Sawaguchia
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 58-63 DOI: 10.17986/blm.199612134
Kırık Sekeli Nedeniyle Fizik Tedavi Gören 21 Olgunun Adli Tıp Açısından İrdelenmesi
 • Kemalettin Acar
 • Füsun Ardıç
 • Füsun Toraman
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 64-67 DOI: 10.17986/blm.199612135
Hastane ve Hastane Dışı Otopsi Olgularında Bronşial Mukus ve Kalp Kanında Postmortem Olarak Saptanan Gram Negatif Çomakların Sayısı ile Morgda Kalma Sürelerinin Karşılaştırılması
 • Hüseyin Çakan
 • Bekir Kocazeybek
 • Vecdet Öz
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 68-73 DOI: 10.17986/blm.199612136
Kan Alkol Düzeyini Etkileyen Faktörlerin Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi
 • Nevin Vural
 • Hülya Sayın
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 74-81 DOI: 10.17986/blm.199612137
Hekimler Euthanasia yı Savunuyorlar mı
 • Tarık GÜNDÜZ
 • Setenay ÖNER
 • Tuncay ÇINAR
 • Haşan DİN
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 82-88 DOI: 10.17986/blm.199612138

Olgu Sunumu

“TRANSSEKSÜALİTE Mİ, HOMOSEKSÜALİTE Mİ ?" (OLGU BİLDİRİSİ)
 • Ümit Biçer
 • Başar Çolak
 • Murat Bilgili
 • Kriton Dinçmen
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 89-93 DOI: 10.17986/blm.199612139
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NDE ADLİ PSİKİYATRİ (ÜÇ OLGU SUNUMU)
 • Mehmet Çakıcı
 • Ebru Tansel
 • Cem Ataklı
 • Raif Özbilir
 • Oğuz Polat
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 94-96 DOI: 10.17986/blm.199612140
İŞ KAZASI ÖYKÜSÜ VERİLEN BİR CİNAYET OLGUSU*
 • Serpil Salaçin
 • Necmi Çekin
 • Mete K. Gülmen
 • Fatih Şen
 • M. Hakan Özdemir
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 97-100 DOI: 10.17986/blm.199612141