Cilt 3, Sayı 2

Ağustos 1998
(1) Tam PDF, (1) Editörden, (3) Araştırma Makalesi, (2) Derleme

Tam PDF

Tam PDF
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 0-0

Editörden

Editörden
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 0-0

Araştırma Makalesi

Foramen Magnum Alanının Cinsiyet Saptanmasında Kullanılabilirliği
 • Yasemin Günay
 • Muzaffer Altınkök
 • Sadi Çağdır
 • Hüseyin Sarı
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 41-45 DOI: 10.17986/blm.199832296
Evlilik İçi Zorla Cinsel İlişki Üzerine Bir Anket Çalışması
 • M. Fatih YAVUZ
 • Belma Z. GÖLGE
 • Nurhas SAFRAN
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 46-50 DOI: 10.17986/blm.199832297
Adli Otopsi Öncesi Transplantasyon Amaçlı Organ Alınmasına Hekimlerin Yaklaşımı Anket Çalışması
 • İmdat ELMAS
 • Birgül TÜZÜN
 • Erdem AKKAY
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 51-56 DOI: 10.17986/blm.199832298

Derleme

Ülkemizde Adli Tıp Uygulamalarında Bilirkişilik Sisteminin Etik İlkeler Açısından Tartışılması
 • Mete K. Gülmen
 • Necmi Çekin
 • Ahmet Hilal
 • Behnan Alper
 • Serpil Salaçin
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 57-60 DOI: 10.17986/blm.199832294
Dünyada Adli Belge İncelemesi
 • Nevzat Alkan
 • Şevki Sözen
 • Ömer Kurtaş
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 61-66 DOI: 10.17986/blm.199832295