Cilt 4, Sayı 1

Nisan 1999
(1) Tam PDF, (1) Editörden, (1) Derleme, (3) Araştırma Makalesi, (2) Olgu Sunumu

Tam PDF

Tam PDF
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 0-0

Editörden

Editörden
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 0-0

Derleme

BİLGİNİN PAYLAŞIMI VE BİLİMSEL ETKİNLİĞİN BELGELENMESİ
 • Serpil Salaçin
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 3-4 DOI: 10.17986/blm.199941342

Araştırma Makalesi

ÖLÜMLE SONUÇLANMAYAN ETKİLİ EYLEM OLGULARININ SOSYAL YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Yasemin GÜNAY
 • Tuncay ÇINAR
 • Rabiş KESKİN
 • Bayhan ÖGE
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 5-11 DOI: 10.17986/blm.199941344
TÜRKİYE’DE HEKİMLERİN İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE İLGİLİ ETİK SORUNLAR
 • Necmi ÇEKİN
 • Mete Korkut GÜLMEN
 • Ahmet HİLAL
 • Serpil SALAÇİN
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 12-15 DOI: 10.17986/blm.199941343
ADLİ OTOPSİLER AÇISINDAN AMNİON SIVISI ASPİRASYONU
 • Sermet KOÇ
 • Abdi ÖZASLAN
 • İnci ÖZASLAN
 • Hüseyin SARI
 • Canser ÇAKALIR
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 16-19 DOI: 10.17986/blm.199941345

Olgu Sunumu

BAŞ BÖLGESİNE PENETRE KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMALARI SONUCU GELİŞEN ÖLÜMLER: OLGU SUNUMU
 • Behnan ALPER
 • Mete K. GÜLMEN
 • Necmi ÇEKİN
 • Nursel BİLGİN
 • Serpil SALAÇİN
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 20-23 DOI: 10.17986/blm.199941346
YABANCI UYRUKLU KADINLARDA CİNSEL AMAÇLI ŞİDDET: Olgu Sunumu
 • Şevki SÖZEN
 • Birgül TÜZÜN
 • Şebnem Korur FİNCANCI
 • Halis DOKGÖZ
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 24-27 DOI: 10.17986/blm.199941347