Cilt 4, Sayı 2

Ağustos 1999
(1) Tam PDF, (1) Editörden, (3) Araştırma Makalesi, (1) Derleme, (1) Olgu Sunumu

Tam PDF

Tam PDF
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 0-0

Editörden

Editörden
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 0-0

Araştırma Makalesi

CİNSEL SALDIRI SONRASI MAĞDURUN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR
 • Nesrin BARUTÇU
 • M. Fatih YAVUZ
 • Gürsel ÇETİN
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 41-53 DOI: 10.17986/blm.199942353
BİREYSEL VE TOPLUMSAL ŞİDDETİN SORGULANMASI: Bir Anket Çalışması
 • Şevki SÖZEN
 • Birgül TÜZÜN
 • Halis DOKGÖZ
 • Şebnem KORUR FİNCANCI
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 54-59 DOI: 10.17986/blm.199942354
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE 1999 YILI İÇİNDE VERİLEN ADLİ RAPORLARIN İNCELENMESİ
 • Mehmet Akif ERSOY
 • Yıldıray ZEYFEOĞLU
 • İ. Hamit HANCI
 • Hakan COŞKUNOL
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 60-64 DOI: 10.17986/blm.199942355

Derleme

TRAVMA SKORU VE ADLİ TIP
 • Yasemin GÜNAY
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 65-73 DOI: 10.17986/blm.199942352

Olgu Sunumu

BİR OLGU DOLAYISIYLA İNFANTİSİT VE FİLİSİT’İN PSİKİYATRİK YÖNÜ
 • Haluk Savaş
 • Mehmet Çakıcı
 • Niyazi Uygur
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 74-77 DOI: 10.17986/blm.199942356