Cilt 5, Sayı 2

Ağustos 2000
(1) Tam PDF, (1) Editörden, (1) Derleme, (4) Araştırma Makalesi

Tam PDF

Tam PDF
The Bulletin of Legal Medicine 2000; 5: 0-0

Editörden

Editörden
The Bulletin of Legal Medicine 2000; 5: 0-0

Derleme

Adli Tıbbı Bugüne Getirenler
The Bulletin of Legal Medicine 2000; 5: 0-0 DOI: 10.17986/blm.200052415

Araştırma Makalesi

Av Tüfeği ile Yapılan Atışlarda Saçma Dağılımını Etkileyen Faktörler
 • H.Bülent ÜNER
 • Bülent ŞAM
 • Ömer KURTAŞ
 • Cafer UYSAL
 • Ali ÇERKEZOĞLU
The Bulletin of Legal Medicine 2000; 5: 65-69 DOI: 10.17986/blm.200052411
Suç İşledikleri İddiasıyla Muayeneye Gönderilen Çocuk ve Ergenlerde Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerin Değerlendirilmesi
 • Gamze AKYÜZ
 • Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
 • Nesim KUĞU
 • Enver ANALAN
 • Orhan DOĞAN
The Bulletin of Legal Medicine 2000; 5: 70-75 DOI: 10.17986/blm.200052412
Adli Belge İncelemesinde Yazıcı Krampının Değerlendirilmesi
 • Nevzat ALKAN
 • Nurten UZUN
 • Birgül TÜZÜN
 • Meral Erdemir KIZILTAN
 • M.Şevki SÖZEN
The Bulletin of Legal Medicine 2000; 5: 76-82 DOI: 10.17986/blm.200052413
İn Vitro Kan Değişimleri ve Postmortem İnterval
 • Nadir ARICAN
 • Halis DOKGÖZ
 • Coşkun YORULMAZ
 • İmdat EİMAS
 • Şebnem KORUR FİNCANCI
The Bulletin of Legal Medicine 2000; 5: 83-87 DOI: 10.17986/blm.200052414