Cilt 4, Sayı 3

Aralık 1999
(1) Tam PDF, (1) Editörden, (2) Araştırma Makalesi, (1) Derleme, (1) Olgu Sunumu

Tam PDF

Tam PDF
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 0-0

Editörden

Editörden
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 86-86

Araştırma Makalesi

ATIŞ YAPAN ELDEKİ BARUT ARTIKLARININ LOKALİZASYONU
 • H. Bülent ÜNER
 • Ali ÇERKEZOĞLU
 • Bülent ŞAM
 • Ömer KURTAŞ
 • Cafer UYSAL
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 90-93 DOI: 10.17986/blm.199943372
DİATOM İNCELEMELERİNDE KALİTATİF DEĞERLENDİRMENİN UYGULANDIĞI BİR ÖN ÇALIŞMA
 • Coşkun YORULMAZ
 • Nadir ARICAN
 • Hidir ARSLAN
 • İlyas AFACAN
 • Gürsel ÇETİN
 • Şebnem KORUR FİNCANCI
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 94-100 DOI: 10.17986/blm.199943373

Derleme

İŞ KAZASINA BAĞLI OLGULARDA MALULİYET ORANI HESAPLANMASI: ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Nur BİRGEN
 • Mustafa OKUDAN
 • Mehmet Akif İNANICI
 • Mesut OKYAY
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 101-108 DOI: 10.17986/blm.199943374

Olgu Sunumu

AİLE İÇİ BİR İSTİSMAR OLGUSU
 • M. Şevki SÖZEN
 • İmdat ELMAS
 • Atiye SÖZEN
 • Şebnem KORUR FİNCANCI
The Bulletin of Legal Medicine 1999; 4: 109-112 DOI: 10.17986/blm.199943375