Cilt 8, Sayı 2

Ağustos 2003
(2) Araştırma Makalesi, (3) Olgu Sunumu

Araştırma Makalesi

ÇOCUKLARDA FATAL YABANCI CİSİM ASPİRASYONLARI
 • Süleyman GÖREN
 • Fuat GÜRKAN
 • Yaşar TIRAŞÇI
 • Ziya KAYA
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 37-40 DOI: 10.17986/blm.200382495
AYDIN’DA ERKEKLERDE CİNSEL İSTİSMAR
 • Raziye Didem TUNCER PINARBAŞILI
 • Mustafa Selim ÖZKÖK
 • Ufuk KATKICI
 • Özlem EREL
 • Musa DİRLİK
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 41-47 DOI: 10.17986/blm.200382496

Olgu Sunumu

KUDUZ HASTALIĞINA BAĞLI BİR ADLİ OTOPSİ
 • Harun TUĞCU
 • Mustafa DALGIÇ
 • Önder ÖNGÜRÜ
 • Birol DEMİREL
 • Bülent CELASUN
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 48-52 DOI: 10.17986/blm.200382497
KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİ SONRASI GEÇ DÖNEM NÖROPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER: İKİ OLGU SUNUMU
 • Arzu AKÇAY TURAN
 • Işıl PAKİŞ
 • Nadir ARICAN
 • Ferah KARAYEL
 • Bülent ŞAM
 • Gamze KAVAS
 • Büge ÖZ
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 53-57 DOI: 10.17986/blm.200382498
HEMOFAGOSİTİK SENDROM: BİR OTOPSİ OLGUSU
 • Ferah KARAYEL
 • Çiğdem SÜNER
 • Özhan YILMAZER
 • Gürsel ÇETİN
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 58-61 DOI: 10.17986/blm.200382499