Cilt 11, Sayı 3

Aralık 2006
(1) Tam PDF, (1) Editörden, (3) Araştırma Makalesi, (2) Olgu Sunumu, (1) Derleme

Tam PDF

Tam PDF
The Bulletin of Legal Medicine 2006; 11: 0-0

Editörden

Editörden
 • Şebnem Korur Fincancı
The Bulletin of Legal Medicine 2006; 11: 0-0

Araştırma Makalesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Tarafından Değerlendirilen 155 Çocuk Hasta
 • Akça TOPRAK ERGÖNEN
 • Ersel SÖNMEZ
 • Mehmet Hakan ÖZDEMİR
 • Zehra DEMİROĞLU
 • Serpil SALAÇİN
The Bulletin of Legal Medicine 2006; 11: 92-98 DOI: 10.17986/blm.2006113615
Bursa’da Otopsisi Yapılan Asker Ölümleri
 • Nursel TÜRKMEN
 • Recep FEDAKAR
 • Bülent EREN
 • Dilek DURAK
 • Atınç ÇOLTU
The Bulletin of Legal Medicine 2006; 11: 99-103 DOI: 10.17986/blm.2006113616
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne Başvuran Adli Nitelikteki Olguların Dağılımı 1994-2006
 • Ahmet TURLA
 • Emine ŞİRİN KARAARSLAN
 • Bekir KARAARSLAN
The Bulletin of Legal Medicine 2006; 11: 104-109 DOI: 10.17986/blm.2006113617

Olgu Sunumu

Stenotik Biküspid Aort Kapak Anomalisi Efor Sonrası Ani Ölüm Olgusu
 • Elif Ülker AKYILDIZ
 • Ümit ÜNÜVAR ATILMIŞ
 • Osman ÖZTÜRK
 • Ali ÇERKEZOĞLU
The Bulletin of Legal Medicine 2006; 11: 110-113 DOI: 10.17986/blm.2006113618
Ası Sonucu Ölümde Tiroid Hormon Seviyelerinin Değerlendirilmesi
 • Harun TUĞCU
 • Sait ÖZSOY
 • Türker DOĞAN
 • Mehmet TOYGAR
 • Birol DEMİREL
 • Mükerrem SAFALI
The Bulletin of Legal Medicine 2006; 11: 114-118 DOI: 10.17986/blm.2006113619

Derleme

Anestezinin Hatalı Uygulamasına Bağlı Olduğu İddia Edilen Ölümlerin Araştırılmasında Otopsi Prosedürü
 • Ayşegül ERTAN
 • Işıl PAKİŞ
The Bulletin of Legal Medicine 2006; 11: 119-124 DOI: 10.17986/blm.2006113620