Cilt 20, Sayı 3

Aralık 2015
(1) Editörden, (2) Editöre Mektup, (6) Araştırma Makalesi, (5) Olgu Sunumu, (1) Derleme, (1) Tam PDF

Tam PDF

Tam PDF
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 0-0

Editörden

Editörden
 • Halis Dokgöz
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 0-0

Editöre Mektup

Adli Tıp Uzmanlık Eğitimi Gelişmeler ve Değişiklikler
 • Ekin Özgür Aktaş
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 0-0 DOI: 10.17986/blm.2015314254
Koroziv Madde İçimi gibi Sebeplerle Mideye Operasyon Yapılarak Alınması Sonrası Oluşan Kaybın İşlev Yitirilmesi veya Sürekli Zayıflaması Yönünden Değerlendirilmesi
 • Rıza Yılmaz
 • Samet Kıyak
 • Halit Ziya Dündar
 • Bayram Türkeş
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 0-0 DOI: 10.17986/blm.2015314255

Araştırma Makalesi

Cinsel İstismar ve Çocukluk Çağı Gebelikler: 111 Olguda Analitik Değerlendirme
 • Berna Aydın
 • Ahmet Turla
 • Cihad Dündar
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 127-131 DOI: 10.17986/blm.2015314256
Başkent Üniversitesi Hastanesine Trafik Kazası Nedeniyle Başvuran Adli Olguların İncelenmesi
 • Zehtiye Füsun Yaşar
 • Erhan Büken
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 132-137 DOI: 10.17986/blm.2015314257
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Denetimli Serbestlik Uygulamalarının Değerlendirilmesi
 • Murat Aslan
 • Çiçek Hocaoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 138-143 DOI: 10.17986/blm.2015314258
Maluliyet Raporlarının Düzenlenmesi: Anabilim Dalımıza Başvuran Olgu Özellikleri İle
 • Ahsen Kaya
 • Orhan Meral
 • Nihal Erdoğan
 • Ekin Özgür Aktaş
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 144-151 DOI: 10.17986/blm.2015314259
Lira ve Euro Kelimeleri ile Bunlara ait Simgeler Arasindaki Benzerliğin Adli Belge İncelemesi Açisindan Değerlendirilmesi
 • İlhami Kömür
 • Bünyamin Başpınar
 • Kubilay Kınoğlu
 • Esat Şahin
 • Selçuk Gürler
 • İrfan Çakır
 • Hüseyin Bülent Üner
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 152-155 DOI: 10.17986/blm.2015314260
Samsun İlinde Halkın Adli Tıp Hizmetlerine ait Görüşlerinin Değerlendirilmesi
 • Cenk Süer
 • Ahmet Turla
 • Berna Aydın
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 156-162 DOI: 10.17986/blm.2015314261

Olgu Sunumu

Kalpte Olası Malpraktisle İlişkili İyatrojenik Yabancı Cisim Varlığı ve Sonuçları: Olgu Sunumu
 • Karol Karnecki
 • Michał Kaliszan
 • Zbigniew Jankowski
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 163-165 DOI: 10.17986/blm.2015314262
Tetabuk Özelliği Olan Sahte İmzaların Tespitinde Bilgisayar Teknolojilerinin Rolü: Olgu Sunumu
 • İpek Esen Melez
 • Deniz Oğuzhan Melez
 • Muhammed Feyzi Şahin
 • Ahmet Selçuk Gürler
 • Lale Tırtıl
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 166-171 DOI: 10.17986/blm.2015314263
Çinko Fosfür İçeren Fare Zehiri ile Özkıyım Girişimi: Olgu Sunumu
 • İsa Yıldız
 • Sibel Akgül
 • Süreyya Özkan
 • Hacı Yusuf Güneş
 • Hakan Bayır
 • Taşkın Özdeş
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 172-174 DOI: 10.17986/blm.2015314264
Matrisit ve Suisidal Düşünceleri Olan Ergen: Olgu Sunumu
 • Berna Polat
 • Veli Yıldırım
 • Fevziye Toros
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 175-177 DOI: 10.17986/blm.2015314265
Anne ve Çocuklarının Suda Boğulma Yöntemi ile İkili Ölümü: Olgu Sunumu
 • Kenan Karbeyaz
 • Harun Akkaya
 • Yasemin Balcı
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 178-180 DOI: 10.17986/blm.2015314266

Derleme

Trafikte Yol Kenarı Alkol, Uyuşturucu ve Uyarıcı Tarama Testleri: Tarihçesi, Gelişimi ve Günümüzde Kullanımı
 • Mahmut Aşırdizer
 • Yavuz Hekimoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2015; 20: 181-187 DOI: 10.17986/blm.2015314267