Cilt 21, Sayı 3

Aralık 2016
(1) Tam PDF, (1) Editörden, (4) Olgu Sunumu, (6) Araştırma Makalesi, (2) Derleme Makalesi

Tam PDF

Tam PDF
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 0-0

Editörden

Editörden
 • Halis Dokgöz
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 0-0

Araştırma Makalesi

Cinsel İstismara Uğrayan Çocuk ve Ergenlerin Kendine Zarar Verme, İntihar Davranışı ve Psikiyatrik Bozukluklar Açısından Değerlendirilmesi
 • Merve Çıkılı Uytun
 • Rabia Yılmaz
 • Didem Behice Öztop
 • Çağlar Özdemir
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 137-143 DOI: 10.17986/blm.2016323746
Demirjian Metodu Farklı Ülkelerde Yaş Tayininde Kullanılabilir mi?
 • Zehtiye Füsun Yaşar
 • Erhan Büken
 • Mustafa Agah Tekindal
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 144-152 DOI: 10.17986/blm.2016323747
Lazer Epilasyona Bağlı Cilt Lezyonlarının Malpraktis Açısından Değerlendirilmesi
 • Hakan Kar
 • Halis Dokgöz
 • Nursel Gamsız Bilgin
 • Betül Albayrak
 • Tamer İrfan Kaya
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 153-158 DOI: 10.17986/blm.2016323748
Cinsel Saldırı Olguları İçin Düzenlenen Adli Psikiyatrik Raporların İncelenmesi
 • Ender Şenol
 • Orhan Meral
 • Özen Önen Sertöz
 • Ayşe Ender Altıntoprak
 • Hakan Coşkunol
 • Hülya Güler
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 159-166 DOI: 10.17986/blm.2016323749
Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinde Değerlendirilen Ensest Olgularının Sosyodemografik Özellikleri
 • Rıza Yılmaz
 • Ahmet Eryılmaz
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 167-171 DOI: 10.17986/blm.2016323750
Üniversite Öğrencilerinde Risk Alma Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
 • Sunay Fırat
 • Elçin Yoldaşcan
 • Duygu Ayabakan Çot
 • Nebile Dağlıoğlu
 • Mete Korkut Gülmen
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 172-176 DOI: 10.17986/blm.2016323751

Derleme Makalesi

İskelet Kalıntılarından Ölüm Zamanı Tayininde Radyoizotop Analizleri
 • Özge Ünlütürk
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 177-182 DOI: 10.17986/blm.2016323752
Yara Yaşı ve Canlılık Değerlendirmesinde Güncel Yaklaşım
 • Işıl Pakiş
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 183-188 DOI: 10.17986/blm.2016323753

Olgu Sunumu

Suicide by Homemade Hydrogen Sulfide in Turkey: A Case Report
 • Uğur Koçak
 • Ahmet Hamdi Alpaslan
 • Murat Yağan
 • Erdal Özer
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 189-192 DOI: 10.17986/blm.2016323754
Sosyal Medya ve Ceza Sorumluluğu: Bir Olgu Sunumu
 • Hatice Ünver
 • Nurcan Eren Şimşek
 • Nesligül Nihal Olgun
 • Ayhan Şahin
 • Şahika Gülen Şişmanlar
 • Ayşen Coşkun
 • Ümit Biçer
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 193-195 DOI: 10.17986/blm.2016323755
Disk Pil Yutulması; Pnömoni ile Sonuçlanan Bir Malpraktis Olgusu
 • Cihat Şarkış
 • Selçuk Yazıcı
 • Muhammet Can
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 196-198 DOI: 10.17986/blm.2016323756
Adli Rapor İstenen Olguda Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Kas Kesisinin Tespiti
 • Hülya Güler
 • Ahsen Kaya
 • Orhan Meral
 • Mehmet Argın
The Bulletin of Legal Medicine 2016; 21: 199-201 DOI: 10.17986/blm.2016323757