Cilt 24, Sayı 3

Aralık 2019
(1) Editörden, (7) Araştırma Makalesi, (1) ARAŞTIRMA-DAVETLİ YAZAR, (1) DERLEME-DAVETLİ YAZAR, (3) Derleme

Editörden

Editörden
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 0-0

Araştırma Makalesi

Medeni Kanun Kapsamında Erken Evlilik Yapan Olguların Sosyodemografik Özellikleri: Tek Merkez Çalışması
 • Mustafa Talip Şener
 • Büşra Baydemir Kılınç
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 165-170 DOI: 10.17986/blm.2019252265
Postmortem Kalp Okulu
 • Volkan Zeybek
 • Ayşe Kurtuluş
 • Cüneyt Orhan Kara
 • Asuman Kaftan
 • İsmail Doğu Kılıç
 • Gökhan Ersoy
 • Kemalettin Acar
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 171-176 DOI: 10.17986/blm.2019252260
Sivas İlinde Suça Sürüklenen Çocuk Olguların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri
 • Seda Aybüke Sarı
 • Ayla Uzun Çiçek
 • Celal Bütün
 • Ali Yıldırım
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 177-182 DOI: 10.17986/blm.20192450173
Mobbing (İşyerinde Zorbalık) Mağdurlarının Sosyodemografik Özellikleri, İş Yaşamı ve Ruh Sağlıkları Açısından İncelenmesi: Olgu Serisi
 • Derya Deniz
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 183-191 DOI: 10.17986/blm.2019356617
Asıdan Kurtulan Olguların Adli Tıbbi Değerlendirilmesi: Olgu Serisi
 • Yasemin Balcı
 • Ümit Ünüvar Göçeoğlu
 • Leman İnanç
 • Gülsüm Kadı
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 192-197 DOI: 10.17986/blm.2019252254
Ceza Soruşturması ve Yaptırımlarının Caydırıcılık Etkisinin Değerlendirilmesi
 • Nurcan Hamzaoğlu
 • Burcu Türk
 • Yasemin Sanal
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 198-208 DOI: 10.17986/blm.2019252288
Genç Yetişkinlerde İkinci ve Dördüncü Parmak Uzunlukları Ölçümlerinden Boy Uzunluğu Tahmini
 • Şükriye Deniz Mutluay
 • Memduha Gülhal Bozkır
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 209-213 DOI: 10.17986/blm.2019252273

ARAŞTIRMA-DAVETLİ YAZAR

Dilbilimsel Otopsi: Yazar Tanımlama Ölçütleri ve Yöntemleri
 • Burcu İlkay Karaman
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 214-225 DOI: 10.17986/blm.2019356618

DERLEME-DAVETLİ YAZAR

Türkiye’de Kadına Karşı Şiddetin Sembolik ve Doğrudan Biçimleri: Namus Olgusu ve Namus Cinayetleri
 • Mehtap Hamzaoğlu
 • Emrah Konuralp
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 226-235 DOI: 10.17986/blm.2019356619

Derleme

Amerikan Hekimler Birliği (AMA) Kalıcı Engelliliğin Değerlendirmesi Kılavuzu
 • Nursel Gamsız Bilgin
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 236-251 DOI: 10.17986/blm.2019356620
Türkiye’de Nükleer Siber Emniyet ve Nükleer Güvenlik
 • Abdullah Gençay
 • Nergis Cantürk
 • Sait Özsoy
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 252-261 DOI: 10.17986/blm.2019250196
Adli Bilimler Açısından Kokunun Önemi
 • Emre Mutlu
 • Faruk Aşıcıoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 262-273 DOI: 10.17986/blm.2019356621