Cilt 24, Sayı 2

Ağustos 2019
(1) Tam PDF, (1) Editörden, (4) Olgu Sunumu, (6) Araştırma Makalesi, (2) Derleme

Tam PDF

Tam PDF
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 0-0

Editörden

Editörden
 • Halis Dokgöz
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 0-0

Araştırma Makalesi

Sudan Çıkarılmış Cesetlerde Kolloidal Silika Gradyen Santrifüj Metodu Kullanılarak Vücudun Dış Yüzeylerinden ve İç Organlardan Elde Edilen Diatomların Karşılaştırılması
 • Çiler Fulya Erkan
 • Gürsel Çetin
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 83-92 DOI: 10.17986/blm.2019252241
Sık Hastane Başvurusu Ev İçi Şiddetin Habercisi mi?
 • Yasemin Balcı
 • Gülsüm Kadı
 • Ümit Ünüvar Göçeoğlu
 • Leman İnanç
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 93-99 DOI: 10.17986/blm.2019250195
Profesyonel Araç Sürücülerinde Sürücü Davranışları ve Becerileri ile Alkol, Madde ve İlaç Kullanımının Değerlendirilmesi
 • Alev Aktaş
 • Rukiye Döğer
 • Serap Annette Akgür
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 100-107 DOI: 10.17986/blm.2019250193
Ekstremite Kırığı Olgularında Tedavi Seçeneklerinin ve Meslekte Çalışma Gücü Kaybı Oranı ve Özürlülük Oranlarının Karşılaştırılması
 • Ender Şenol
 • Cemil Çelik
 • Uğur Ata
 • Orhan Meral
 • Nadir Özkayın
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 108-114 DOI: 10.17986/blm.2019252289
E-Zorbalık Ölçeği ve E-Mağduriyet Ölçeği: Ankara Üniversitesi Sigara Bağımlısı Öğrencilerinde Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
 • Ebru Çetin
 • Nergis Cantürk
 • Rukiye Dağalp
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 115-121 DOI: 10.17986/blm.2019252290
Kişilik, Aile İşlevselliği ve Algılanan Sosyal Desteğin İntihar Davranışına Etkisi: Türkiye Denetimli Serbestlik Sistemindeki Bireylerde İntihar Riski
 • Tuğba Görgülü
 • Vedat Işıkhan
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 122-130 DOI: 10.17986/blm.2019254303

Derleme

Biyocoğrafik Soy Tahmini ve Adli Bilimlerde Kullanımı
 • Özlem Bülbül
 • Gönül Filoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 131-140 DOI: 10.17986/blm.2019250174
Sinsice İşlenen Bir Suç: Madde ile Kolaylaştırılmış Cinsel Saldırılar ve Fail Tipolojisi
 • Sunay Fırat
 • Mehmet Aykut Erk
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 141-147 DOI: 10.17986/blm.2019250175

Olgu Sunumu

Maksillofasiyal Kesici-Delici Alet Yaralanmasına Bağlı Beyin Harabiyeti Sonucu Ölüm: Olgu Sunumu
 • Hacer Yaşar Teke
 • İsmail Birincioğlu
 • Muhammet Can
 • Ömer Kurtaş
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 148-151 DOI: 10.17986/blm.2019149822
Bir Olgu Sunumu Eşliğinde Travma Bölgesinde Görülebilen Harris Çizgileri
 • Gökmen Karabağ
 • Mehmet Sunay Yavuz
 • Muhammed Alp Özdemir
 • Selma Saraç
 • İhsan Şebnem Örgüç
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 152-154 DOI: 10.17986/blm.2019252266
Penetran Travmaya Bağlı İnternal Karotis Arter Diseksiyonu ile İlişkili İskemik İnme Olgusu: Nedensellik Bağı İçin Adli Tıbbi Değerlendirme
 • Mahmut Aşırdizer
 • Mehmet Arslan
 • Uğur Demir
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 155-160 DOI: 10.17986/blm.2019255366
Motorlu Araç Isıtma Sistemine (Webasto) Bağlı İki Ölüm: Olgu Sunumu
 • Celal Bütün
 • Erdoğan Polater
 • Fatma Yücel Beyaztaş
The Bulletin of Legal Medicine 2019; 24: 161-164 DOI: 10.17986/blm.2019254304