Cilt 26, Sayı 2

Ağustos 2021
(8) Özgün Araştırma, (1) Tam PDF, (1) Editörden, (2) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Tam PDF

Tam PDF
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 0-0

Editörden

Editörden
 • Halis Dokgöz
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 0-0

Özgün Araştırma

Etil Alkol Saptanan Otopsi Olgularının Karakteristik Özellikleri ve Ölüm Nedenlerine Göre Değerlendirilmesi
 • Yasemin Balcı
 • Ümit Ünüvar Göçeoğlu
 • Edip Güvenç Çekiç
 • Betül Yürürdurmaz
 • Bülent Savran
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 72-77 DOI: 10.17986/blm.1364
Çocuğun Cinsel İstismarı Olgularının Değerlendirilmesi
 • Güven Seçkin Kırcı
 • Erdal Özer
 • İsmail Birincioğlu
 • Halil İlhan Aydoğdu
 • Mehmet Askay
 • Mustafa İmamoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 78-84 DOI: 10.17986/blm.1367
Uyuşturucu Madde Kullanıcı veya Satıcılarında Ketiapin Kötüye Kullanımı: Taranmalı Mı?
 • İsmail Ethem Gören
 • Nebile Dağlıoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 85-91 DOI: 10.17986/blm.1395
Diş Kayıplarının Yüzde Sabit İz Olarak Değerlendirilmesi: Bir Anket Çalışması
 • Yasemin Balcı
 • Kağan Gürpınar
 • Hüseyin Afşin
 • Başar Çolak
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 92-100 DOI: 10.17986/blm.1401
Adli Psikiyatri Raporlarının Değerlendirilmesinde Multidisipliner Yaklaşım
 • Sare Aydın
 • Sedat Batmaz
 • Esma Akpınar Aslan
 • Zekiye Çelikbaş
 • Selçuk Çetin
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 101-111 DOI: 10.17986/blm.1416
Denetimli Serbestlik Uygulamalarının Onarıcı Adalet Sistemine Etkisinin Araştırılması
 • Cansu Şekerci
 • Faruk Aşıcıoğlu
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 112-118 DOI: 10.17986/blm.1420
Trabzon Çocuk Koruma ve İzlem Merkezinde Değerlendirilen 18 Yaş Altı Gebelik Olgularının İncelenmesi
 • Erdal Özer
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 119-124 DOI: 10.17986/blm.1423
Türkiye’de Kayıp ve Kaçırılan Çocuk Olgularına Yaklaşım: İlk Müdahalenin, Suç Soruşturmasının ve TV Programlarının Kritize Edilmesi
 • Burak Miraç Gönültaş
 • Charlie Hedges
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 125-132 DOI: 10.17986/blm.1464

Olgu Sunumu

Farklı Bir Mikro Delikli Hymen: Mikro Üç Delikli Hymen
 • Mahmut Aşırdizer
 • Gizem Demet Sever
 • İsmail Oymak
 • İsmail Tilki
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 133-136 DOI: 10.17986/blm.1466
Denetimli Serbestlik Sürecinde Kronik Hasta Olmak: Bir Olgu Sunumu
 • Özge Gülmez
 • Ramazan Akcan
 • Ali Rıza Tümer
The Bulletin of Legal Medicine 2021; 26: 137-141 DOI: 10.17986/blm.1470