Araştırma Makalesi

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisi’ne 2004 Yılında Başvuran ve Adli Vaka Olarak Kayıtlara Geçen Olguların Değerlendirilmesi

10.17986/blm.2005103593

  • Ayşe Berrin YÜCEL
  • Zeynel SÜTOLUK
  • Levent H YILMAZ
  • Muhsin AKBABA
  • Necdet AYTAÇ

Gönderim Tarihi: 21.03.2006 Kabul Tarihi: 27.07.2006 The Bulletin of Legal Medicine 2005;10(3):90-95

Bu çalışmanın amacı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisine başvuran ve adli vaka olarak değerlendirilen olguların demografik özelliklerinin araştırılmasıdır.

Kesitsel tanımlayıcı bu araştırma, 2004 yılına ait adli vaka dosyalarının retrospektif olarak taranması ile yapılmıştır.

Çocuk acil servisine 2004 yılında toplam 7.922 başvuru olmuş, 589 (%7.4) olgu adli vaka olarak değerlendirilmiştir. Olguların 355’i (%60.3) erkek, 227’si (%38.5) kız olup, aradaki fark anlamlı olup (p< 0.001), olguların ortalama yaşı 69.0 ± 45.6 ay idi (alt-üst değer: 1-196 ay). En sık beş başvuru nedeni sırası ile düşme, zehirlenme ya da zehirlenme şüphesi, trafik kazası, yanık ve yabancı cisim batması idi. Olgular en sık yaz, en az sonbahar mevsiminde ve 16:00-24:00 saatleri arasında acil servise başvurmuştu. Olguların 177’si (%30.1) tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edilmiş, 242’si (%41.1) bir servise yatırılmış, 25’i (%4.2) serviste yer olmadığı için başka bir hastaneye sevk edilmiş, 15’i (%2.5) kendi isteği ile, 3’ü (%0.5) ise hastane personeline haber vermeden servisten ayrılmış, 4’ü (%0.7) servise ölü duhul gelmiş, 2’si (%0.3) ise acil serviste ölmüştür.

Adli vakaların büyük kısmı önlenebilir kazalara bağlıdır. Kazaları önlemek mümkün olup, bunun için aile ve toplum eğitimi yapılmalıdır. Ayrıca hizmet verilen her kurumda kayıt tutulması zorunludur. Özellikle adli vakalarda tutulan kayıtlar daha da önemsenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk acil, adli vaka.