Araştırma Makalesi

Çukurova Üniversitesi Hastanesi’nde Defin Ruhsatları ve Ölüm Nedenleri

10.17986/blm.2007121626

  • Demet MERAL
  • Ahmet HİLAL
  • Necmi ÇEKİN
  • Mete K. GÜLMEN
  • Ramazan AKÇAN

Gönderim Tarihi: 18.01.2006 Kabul Tarihi: 12.12.2006 The Bulletin of Legal Medicine 2007;12(1):10-14

Ülkelere ait ölüm istatistiklerinin doğru ve güvenilir olabilmesi, düzenlenen ölüm belgelerindeki bilgilere bağlıdır. Ülkemizde ölümlere ait istatistikler düzenlenen defin ruhsatları ile yapılmaktadır. Bu belgelerdeki verilerin sağlıklılığını değerlendirmek amacıyla, fakültemiz hastanesindeki defin ruhsatı kayıtlarının gözden geçirilmesi planlanmıştır.

01.01.2004-12.12.2004 tarihleri arasındaki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne ait defin ruhsatı kayıtları gözden geçirilerek olgular; yaş, cinsiyet, tedavi gördükleri servis ve ölüm sebeplerine göre değerlendirilmiştir. Bu dönemde meydana gelen toplam ölüm sayısının 1597 olduğu; olguların 920 (%57.6)’sının erkek; 677 (%42.4)’ünün kadın olduğu, ölüm olguları içersinde 179 (%11.2) olgunun adli vaka olarak değerlendirildiği saptanmıştır. Toplam 258 (%16.2) olgunun ölüm nedeninin açık olarak belirtilmeyerek kardiyopulmoner arrest tanısını aldığı; altı olgunun ise adli olgu olmasına rağmen adli bildirimlerinin yapılmadığı belirlenmiştir. Adli olguların beş tanesinde ölümün sebebinin bildirilmediği; 17 tanesinde kardiyopul-moner arrest olarak değerlendirildiği dikkati çekmiştir.

Defin ruhsatlarındaki yanlış bilgiler sonuç verilerini çok ciddi bir şekilde etkiler veya etkileyebilir.

Anahtar Kelimeler: Defin ruhsatı, ölüm sebepleri, adli tıp