Araştırma Makalesi

Travma Sonrası Meydana Gelen Alt Ekstremite Amputasyonlarında Etiyoloji ve Maluliyet Değerlendirilmesi

10.17986/blm.2016116598

  • Volkan Ünal
  • Ayşe Yurtseven
  • Mustafa Erdoğan
  • Nezih Anolay
  • Esra Özgün Ünal
  • Ferruh Baklacıoğlu

Gönderim Tarihi: 25.01.2016 Kabul Tarihi: 16.03.2016 The Bulletin of Legal Medicine 2016;21(1):31-38

Amaç:

Beslenmesi bozulan doku veya uzvun kesilmesi işlemine amputasyon denilmektedir. Daha çok travmaların sonucu ve % 80-85 oranında alt ekstremitede meydana geldiği bilinmektedir. Bu çalışma ile maluliyet değerlendirmesi istemiyle mahkemeleri tarafından Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu'na gönderilen dosyalardaki travma kaynaklı amputasyonların tespiti, etiyolojilerinin değerlendirilmesi, amputasyon seviyelerinin travma ile olan ilişkisi, amputasyona kolaylaştırıcı faktör bulunup bulunmadığı incelenerek, maluliyet değerlendirmesinin ve alınabilecek önlemlerin sunulması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kuruluna 01 Ocak 2014- 31 Aralık 2014 tarihleri arasında maluliyet değerlendirilmesi amacıyla gönderilen ve dosya incelemesinde travma kaynaklı alt ekstremite amputasyonu geliştiği tespit edilen olgular retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Belirtilen tarihlerde travma kaynaklı alt ekstremite amputasyonu gelişen 119 olgu tespit edilmiştir. Olguların 100'ünün erkek, 19'unun kadın olduğu görülmüştür. Amputasyonların etiyolojisi; en sık 60 olgu ile trafik kazası, 31 olgu ile iş kazası olduğu tespit edilmiştir. Amputasyon seviyelerine bakıldığında, en sık 32 olgu ile kruris proksimalinden, ikinci sıklıkta ise 21 olgu ile parmak seviyesinden olduğu görülmüştür.

Sonuç:

Gelişen amputasyonların, kişide protez ihtiyacını doğurması ve olayın niteliğine göre bireysel veya kurumsal tazminat hesabına konu olması önemlidir. Dava haline gelen olay sonrası, tespit edilen maluliyet değerleri üzerinden kişilere ödeme yapılmaktadır. Bu tür olguların önlenmesi, sağlığın korunması ve tazminat gibi maddi yüklerin azaltılması açısından değerlidir.

Anahtar Kelimeler: Travma, Maluliyet, Adli Tıp, Tazminat, Amputasyon, Kaza