Araştırma Makalesi

Trafik Kazası Sonucu Ölümlerde Otopsi Kararını Etkileyen Nedenler

10.17986/blm.2005103591

  • Birol DEMİREL
  • Taner AKAR
  • Çağlar ÖZDEMİR
  • Nergis CANTÜRK
  • Filiz ERDÖNMEZ

Gönderim Tarihi: 27.01.2006 Kabul Tarihi: 22.06.2006 The Bulletin of Legal Medicine 2005;10(3):77-83

Trafik kazaları, karayolu üzerinde bulunan, hareket halinde olan veya duran bir veya birden fazla aracın veya insanın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olaylardır. Ülkemizde trafik kazalarına bağlı ölüm olgularına otopsi yapılmaksızın, ölü muayenesini takiben defin ruhsatı düzenlenmesi, birçok çalışma ile gösterilmiş yaygın bir tutumdur.

Bu çalışmada; ATK Ankara Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi’nde 01/01/1999 - 31/12/2003 tarihleri arasında otopsileri yapılan ve öykülerinde Ankara’nın merkez ve çevre ilçelerinde meydana gelmiş trafik kazaları bulunan 54 olgunun olay yeri inceleme, ölü muayene ve otopsi tutanakları incelendi. Olgular; yaş, cinsiyet, olayın meydana geldiği yer ve zaman, olay sırasındaki durumları (yaya, sürücü, yolcu), ölüm yerleri, ölü muayenesini yapan hekimin niteliği (uzman-pratisyen), otopsiye alınma ve ölüm nedenleri ile alkol ve uyutucu-uyuşturucu madde düzeyleri açısından değerlendirildi.

Olgular, otopsiye alınma nedenlerine göre incelendiklerinde, ilk sırayı 19 (%35.2) olgu ile “kesin ölüm nedeninin tespiti” almış olup bunu 11 (%20.4) olgu ile “trafik kazası ile ölüm nedeni arasında nedensellik bağı olup olmadığının araştırılmasının izlediği görüldü.

“Kesin ölüm nedeninin tespiti” amacıyla otopsi kararı verilen olguların yapılan otopsileri sonucunda %94.7’sinin kesin ölüm nedeninin saptandığı, nedensellik bağı sorulan olgulardan ise %72.7’sinde nedensellik bağının bulunduğu sonucuna varıldı.

Sonuç olarak; öyküsünde trafik kazası bulunan ölüm olgu- larında otopsi, adli soruşturmaya ve dolayısıyla adaletin gerçekleşmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu nedenle soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılarının trafik kazası olgularında otopsiden daha fazla yararlanma eğilimi içinde olmalarını ve bu konuda hekimlerce de teşvik edilmeleri gerektiğine inanmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Trafik kazası, ölüm, otopsi.