Olgu Sunumu

Toplumsal Olaylarda Güvenlik Güçlerinin Müdahalelerine Bağlı Yaralanmaların Adli Raporlama Süreçleri: Olgu Serisi

10.17986/blm.2015110922

  • İlker Koçar
  • Ökkeş Koçyataği
  • Hakan Kar
  • Nursel Gamsız Bilgin
  • Halis Dokgöz

Gönderim Tarihi: 12.09.2014 Kabul Tarihi: 22.12.2014 The Bulletin of Legal Medicine 2015;20(1):43-48

Ülkemizde protesto gösterisi ve toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin müdahaleleri sonucu çok sayıda yaralanma ve ölüm olguları görülebilmektedir. Bireylerin kendi sağlık durumunun tespiti, kayıt altına alınması ve dokümantasyonu ile yaralanmalarının tedavisi hususlarında sağlık kuruluşlarına bireysel başvuru hakkı hem Anayasa hem de uluslar arası antlaşmalar tarafından güvence altına alınmış olmasına rağmen güvenlik güçlerinin müdahaleleri sonucu yaralanan bu olgularının bireysel adli raporlama süreçlerinde hem soruşturma makamları hem de sağlık kurumları açısından birçok sıkıntı yaşanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal olay, Protesto gösterisi, Yaralanma, Bireysel başvuru, Adli rapor.