Olgu Sunumu

Sarsılmış Bebek Sendromu Süt Çocukluğu Döneminde Konvulsiyon Çocuk İstismarı İlişkisi Üç Adli Olgu Sunumu

10.17986/blm.200053423

  • Birgül TÜZÜN
  • Raif ÜÇSEL
  • Nevzat ALKAN
  • Agop ÇITAK
  • Şebnem Korur FİNCANCI

Gönderim Tarihi: 17.01.2001 Kabul Tarihi: 30.03.2001 The Bulletin of Legal Medicine 2000;5(3):168-172

Süt çocuklumu dönemi fiziksel istismar olgularında, harici travmatik değişimlerin görülme olasılığı oldukça düşüktür. < )lgıılar, daha çok aniden ortaya çıktığı söylenen ve bu yaş grubuna özgü çeşitli hastalık tablolarında gözlenen klinik bulgular sebebiyle özellikle çocuk acil-yoğun bakım ünitelerine getirilmektedir. Bu çalışmada. İstanbul tiniversi-tesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Acil-Yoğıın Bakını Ünitesi'ne konvulsiyon klinik bulgusu ile başvuran süt çocukluğu dönemindeki 1 erkek. 2 kız çocuğu fiziksel istismar yönünden kliniğe yansıma şekli ve doğru tanıya yönelme aşamasında adli tıbbi yaklaşımın önemini vurgulamak ve belgelemek amacıyla sunulmuştur. Her üç olguda da, yakın zamanda düşme hikayesi, beyin tomografisinde subdural he-ıııatom ve göz dibi incelemesinde yaygın retinal kanama tespit edilmiştir. Öykü derinleştirildiğinde, olguların çocuk istismarı açısından izlenmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Süt çocukluğu dönemi fiziksel istismar olgularında gecikmeden doğru tam konulmasında, adli olgu olarak değerlendirilip. tespit edilen travmatik değişimlerin adli rapor şeklinde belgelendiıilmesinde ve adli makamlara bildirilmesinde Adli Tip Anabilim Dalları ile birlikte yürütülen koordine çalışmaların ivedilikle yaygınlaştırılması gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk istismarı, lıematom. sarsılmış bebek senclromu.