Araştırma Makalesi

Samsunda Adli Açıdan Önemli Olan Calliphoridae Hakkında Araştırma

10.17986/blm.2016220390

  • Meltem Kökdener
  • Erdal Polat

Gönderim Tarihi: 02.01.2016 Kabul Tarihi: 06.04.2016 The Bulletin of Legal Medicine 2016;21(2):67-71

Amaç:

Çalışmanın amacı köpek karkasındaki çürüme prosesini ve adli açıdan önemli Calliphoridae (Diptera) süksesyonlarını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışma Haziran 2009 ve 2010 yılları arasında Türkiyede Samsun ilinde, üç farklı alanda yapılmıştır. Her mevsimde (1 yılda toplam 12 karkas), her çalışma alanına 15-20 kg ağırlığında bir tane köpek karkası (Canis lupus familiaris L.) konulmuştur. Ortalama günlük sıcaklık (maksimum ve minimum) ve nisbi nem kaydedilmiştir ve farklı türler mevcut tayin anahtarıyla teşhis edilmiştir.

Bulgular:

Lucillia sericata (Meigen), Chrysomya albiceps (Wiedemann), Calliphora vomitoria (Linnaeus), and Calliphora vicina (Robineau-Desvoidy) türleri teşhis edilmiştir. Toplanan türlerde mevsimsel dağılımın birbirinden farklı olduğu görülmüştür. Chrysomya albiceps yazın, ilkbahar ve sonbaharda görülmüştür. Sonbahar ve kışın Calliphora vicina dominant türdür. Karkasın çürüme hızı kış ve sonbaharla karşılaştırınca çok hızlıdır. Sonuçlar ısının çürüme hızındaki mevsimsel varyasyonların belirlenmesinde çok önemli olduğunu göstermiştir.

Sonuç:

Bu rapor Türkiyenin kuzey bölgesindeki bazı Calliphoridae türlerini tespit edilmiştir. Calliphorid türleri hakkındaki bölgesel faunastik çalışmaların önemi sonuçların gelecekteki adli çalışmalarda kullanılabilir olmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Adli entomoloji,Böcek süksesyonu,Ceset,Postmortem interval,Çürüme