Derleme

Çocuk ve Ergenlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Adli Tıbbi Değerlendirme

10.17986/blm.2007122642

  • Işık KARAKAYA
  • Başar ÇOLAK

Gönderim Tarihi: 03.11.2006 Kabul Tarihi: 20.03.2007 The Bulletin of Legal Medicine 2007;12(2):82-87

Yıkıcı travmatik deneyimlerin ardından en sık ortaya çıkan ruhsal bozukluklardan birisi Travma Sonrası Stres Bozukluğudur (TSSB). TSSB ile sonuçlanan travmaların pek çoğu adli nitelik taşımakta, adli tıp ve psikiyatri tarafından birlikte ele alınmaktadır. Çocuk ve ergenlerin erişkinlerden farklı klinik bir tablo sergilediği, eşik altı belirtiler nedeniyle tanı alamadıkları bilinmektedir. Bu yazıda çocuk ve ergenlerde TSSB’nin klinik özellikleri, değerlendirme ve bu tanının adli tıp açısından önemi vurgulanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, ergen, TSSB, adli değerlendirme.