Olgu Sunumu

Çocuk İstismarı Bir Yazgı mı Olgu Sunumu

10.17986/blm.200273485

  • Ümit BİÇER
  • Başar ÇOLAK
  • Ayşen COŞKUN
  • İlkgül DEMİRBAŞ
  • Ömer KURTAŞ
  • Ümit Naci GÜNDOĞMUŞ

Gönderim Tarihi: 05.12.2003 Kabul Tarihi: 23.03.2004 The Bulletin of Legal Medicine 2002;7(3):109-114

Türkiye’de çocuk istismarının az sayıda olgu bildirimi ile sınırlı kaldığı, bunun nedenleri arasında sağlık çalışanlarının yeterli eğitim almaması, aile içi meselelere karışmak istememeleri, ebeveynin çocuğa zarar verebileceğini düşünememe gibi nedenlerin önemli rol oynadığı, ayrıca tıbbi kayıtların yetersizliği ve cinsel istismar için başvuru merkezlerinin olmamasının da sorunu ağırlaştırdığı ileri sürülmüştür .

Ele alınan ailede iki kız kardeş fiziksel ve cinsel istismara maruz kalmış, yargıya yansıyan cinsel istismar iddiası sonrası en küçük erkek çocuk (8 aylık) derin ve geniş bir yanık nedeniyle tedavi görmüş, kısa bir süre sonra da 4 yaşındaki kız kardeşleri annesi ile birlikteyken minibüs altında kalarak hayatını kaybetmiştir.

Cinsel istismarın tıbbi bulgularının bulunmaması nedeniyle şikayet geri alınmış, olayın kapanması beklenirken C. Savcısının yakın bir zamanda konu ile ilgili panele katılıp bilgilenmesi nedeniyle istismar iddiasında bulunan olgularla ilgili “çocuk psikiyatrisi” değerlendirmesi istenmiş ve bu husus istismarın belgelenmesinde en önemli belirleyici olmuştur.

Konu eğitim, fiziksel, cinsel istismar, ihmal boyutunda tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cinsel istismar, fiziksel istismar, ihmal, ensest, toplum eğitimi.