Araştırma Makalesi

MUĞLA ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAŞVURAN CİNSEL SALDIRI OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

10.17986/blm.2014192795

  • Yasemin BALCI
  • Melike ERBAŞ
  • Şahin IŞIK
  • Kenan KARBEYAZ

Gönderim Tarihi: 07.08.2014 Kabul Tarihi: 04.09.2014 The Bulletin of Legal Medicine 2014;19(2):87-95

Bu çalışmada, son iki yıl içinde Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden cinsel saldırıya uğrama nedeniyle adli rapor istenen olguların, durum tespiti amacıyla değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Bu amaçla 01 Haziran 2012 – 31 Mayıs 2014 tarihleri arasında cinsel saldırı nedeniyle Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne müracaat ettirilen 341 olgu için düzenlenen 385 rapor retrospektif olarak incelenmiştir. Olguların, yaş ve cinsiyet gibi demografik verileri yanı sıra saldırganın mağdura yakınlık derecesi, olay yeri, hangi konularda rapor istendiği, olay tarihi ile ilk muayenesi ve Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ndeki muayenesi arasında geçen süreler ile muayene sonuçları değerlendirilmiştir.

Çalışma kapsamında 341 olgu için düzenlenmiş 385 rapor değerlendirilmiştir. Olguların %90.3'ü kadın, %9.7'si erkek, %90.6'sı TC vatandaşı, %9.4'ü yabancı uyrukludur. Olguların % 63.3'ü 18'yaş ve altında iken %36.7'si 19 yaş ve üzerindedir. Toplam olguların yarısı (% 50.1) 13-18 yaş arasındaki ergenlerdir. Olguların %23.8'inde şüpheli saldırganlar eski/yeni erkek arkadaş, sevgili, nişanlı, eş vb. kişiler iken %17.3'ünde kan bağı olan ve olmayan akrabalardır. Olguların %56.3'ünde olay ev ortamında gerçekleşmiştir. Olguların %17.6'sında cinsel saldırı/taciz olayının 2011 ve daha önceki yıllarda gerçekleşmiş/başlamış olduğu saptanmıştır. Olguların %50.1'i Mayıs-Ağustos ayları arasında meydana gelmiştir. Olguların %33.7'si olaydan sonraki ilk 72 saat içinde muayene edilebilmiş, bunların da % 52.2'si Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde muayene edilmiştir.

Mağdurların, olay sonrası şikâyet sürelerinin gecikmesi dikkat çekicidir; bu sebeple mağdurların kolluk kuvvetleri ve/veya savcılıkça ifadeleri alınırken tekrarlı travmaya uğramadan değerlendirilebilecekleri, multidisipliner bir yaklaşımla delil toplanmasını mümkün kılacak “cinsel saldırı başvuru merkezlerine” ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Adli tıp, cinsel saldırı, genital muayene