Araştırma Makalesi

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Bilgisayar Destekli Adli Ölü Muayenesi Uygulaması Bir Model Çalışma

10.17986/blm.2008133678

  • Mehmet Hakan ÖZDEMİR
  • Zehra DEMİROĞLU
  • Akça Toprak ERGÖNEN
  • Serpil SALAÇİN

Gönderim Tarihi: 23.05.2008 Kabul Tarihi: 27.11.2008 The Bulletin of Legal Medicine 2008;13(3):106-112

Probleme Dayalı Öğrenim Programı’nın uygulandığı fakültemizde adli olgu, ölüm ve adli ölü muayenesi kavramları Dönem 1 öğrencilerine haberlilik düzeyinde verilmektedir. Ölen organizmada meydana gelen değişiklikler ve postmortem muayenelerde ilke ve yöntemleri kavramı ise Dönem 3’de bir modülde, bilgi ve beceri düzeyinde verilmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi adli tıp eğitiminin Dönem 3 hedeflerinden biri olan adli ölü muayenesi yapma becerisi, bir haftalık bir modül içerisinde yer alan, bilgisayar ve maket destekli bir uygulama ile öğrencilere verilmeye çalışılmaktadır.

Bu uygulamada; mini bir senaryodan yola çıkılarak, adli tahkikat bilgilerinin önemi, giysilerin incelenmesi, adli ölü muayenesinde özen gösterilmesi gereken konular, postmortem değişiklikler, lezyon tanımlaması bilgisayar ve maket desteğinde gerçek-leştirilmektedir. Uygulama sırasında öğrenciler sekiz dokuz kişilik gruplar halinde entegre uygulama laboratuarlarına alınmakta ve her grup bir öğretim üyesi yönlendiriciliğinde çalışmaktadır. Öğrenciler, blok sonunda benzer şekilde hazırlanan bir istasyon ile edindikleri bu beceri yönünden değerlendirilmektedir.

Amacımız, adli tıp alanında birçok eğitim modelinin uygulandığı ülkemizdeki mezuniyet öncesi eğitimde, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda üç yıldır bilgisayar-maket desteğinde yapılan bir uygulamayı tanıtmak, uygulamanın tüm basamaklarını sunarak deneyimlerimizi paylaşmaktır.

Anahtar Kelimeler: Adli tıp eğitimi, adli ölü muayenesi, bilgisayar destekli eğitim