Olgu Sunumu

Maksillofasiyal Kesici-Delici Alet Yaralanmasına Bağlı Beyin Harabiyeti Sonucu Ölüm: Olgu Sunumu

10.17986/blm.2019149822

  • Hacer Yaşar Teke
  • İsmail Birincioğlu
  • Muhammet Can
  • Ömer Kurtaş

Gönderim Tarihi: 15.11.2017 Kabul Tarihi: 22.11.2018 The Bulletin of Legal Medicine 2019;24(2):148-151

Bu çalışmanın amacı; kesici delici alet yaralanmasına bağlı kafatası kemiklerinde kırık, beyin doku harabiyeti ve beyin kanaması nedeniyle meydana gelen ölüm olgusunu literatür bilgileri ışığında tartışmaktır. Bir otelde çıkan tartışma esnasında kesici delici aletle yüzünden yaralanan 32 yaşındaki erkek şahıs tedavi amacıyla hastaneye götürülür. Çekilen kraniyal tomografisinde sol maksillar sinüs ön ve yan duvarında, etmoid kemikte fraktür ve ventrikül içi kanama saptanır. Sevk edildiği üniversite hastanesinde bir gün sonra ölür. Otopsisinde sol göz altında burun sol tarafında oblik seyirli 3.5 cm uzunluğunda kesici delici alet yarası ile bu yaranın hemen altında 0.5 cm’lik kesik vasıflı yara tespit edilir. Kesici delici aletle beyin harabiyetine bağlı ölüm olgularına nadir de olsa rastlanmaktadır. Bu olgularda orijin tespiti önem kazanmaktadır. İyi bir olay yeri incelemesi, tanık ifadeleri ve ayrıntılı bir otopsi, orijin tespiti için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Kesici Delici Alet Yaralanması,Otopsi,Beyin Kanaması,Adli Tıp