Olgu Sunumu

Ölümle Sonuçlanan Çocuk İhmali Bir Olgu Sunumu

10.17986/blm.200273484

  • Halis DOKGÖZ
  • Bülent ŞAM
  • Gökhan ERSOY
  • Nurşen Turan MÜSELLİM

Gönderim Tarihi: 12.12.2003 Kabul Tarihi: 10.03.2004 The Bulletin of Legal Medicine 2002;7(3):105-108

Çocuk istismarının bir formu olan ihmal; çocuğun beslenme, sağlık, barınma, giyim, korunma ve gözetim gibi temel gereksinimlerinin, onun bakımını üstlenen anne ve baba ile sağlık, eğitim, sosyal yardım ve güvenlik gibi kuramları yapısında barındıran devlet tarafından karşılanmamasıdır.

ihmal; fiziksel, duygusal ve/veya tıbbi olarak karşımıza çıkabilmektedir. Ağır derecede ihmal ölümle sonuçlanabilmek-tedir. Ülkemizde çocuk ihmalinin sıklığı ve niteliğine ilişkin yeterli çalışma bulunmamaktadır. ihmal, fiziksel istismardan daha sık görülmesine karşın ölüm veya ciddi bir yaralanma ile sonuçlanmadığı sürece göz ardı edilmektedir.

Olgu 1,5 yaşında, 66 cm boyunda, 4050 g ağırlığındadır. Ka-şektik görünümde olup genital bölgede yaygın pişik alanları saptanmıştır. Otopsisinde; yaşına göre, kısa boy ve düşük kiloda olduğu belirlenmiştir. Histopatolojik incelemede; akciğerinde abseleşen taze lobüler pnömoni, irinli bronşiolit, karaciğerde diffüz yağlanma, otolitik barsak epitelinde villus hayalleri seçilmiştir. Ölümün, lobüler pnömoni ve irinli bronşiolite bağlı solunum yetmezliği sonucu meydana geldiği belirlenmiştir.

Olgu, ihmalin önlenmesi ve erken tanının önemini vurgulamak amacıyla sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çocuk istismarı, ihmal, ölüm.