Olgu Sunumu

Ölümle Sonuçlanan Hırpalanmış Çocuk Sendromu Olgusu

10.17986/blm.199833308

  • Birgül Tüzün
  • Nezih Anolay
  • Mehmet Şevki Sözen
  • İmdat Elmas
  • Erdem Akkay

The Bulletin of Legal Medicine 1998;3(3):102-105

Çocuğun kendisine bakmakla yükümlü kişi veya kişiler tarafından fiziksel, psikososyal gelişimini engelleyen, gerçekleştiği toplumun kültür değerleri dışında kalan zarar verici, kaza dışı ve önlenebilir bir davranışa maruz bırakılması olarak tanımlanan çocuk istismarı; günümüzde halen çözümlenmemiş bir insanlık sorunu olarak önemini sürdürmektedir. Bu çalışma. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde otopsisi yapılan ileri derecede büyüme-gelişme geriliği gösteren sekiz yaşındaki bir kız çocuğunu ele almaktadır. Üvey babası tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilen olguda, otopside vücudun çeşitli bölgelerinde yaygın ktint travma bulguları tespit edilmiştir. Olgu, otopsi bulguları ve ölüm şekli ile çocuğa yönelik fiziksel istismarın en ağır boyutunu belgelemek ve hekimlerin bu olgulara yaklaşımını belirlemek amacıyla çok yönlü irdelenerek sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Travma, Hırpalanmış çocuk