Derleme

LEGAL MEDICINE IN EUROPE-THE PAST AND THE FUTURE

10.17986/blm.19961186

  • Anthony Busuttil

The Bulletin of Legal Medicine 1996;1(1):6-10

Bu yazıda, tıp sanatının bilinen en eski zamanlardan günümüze mahkemeler ve hukuk sisteminde aldığı yer ve gelişmeler kronolojik bir yapıda aktarılmıştır. Orta çağ, Rönesans ve sonrası dönemlerde tıp biliminin hukuktaki rolü, adli tıp kavramının gelişmesi anlatılmıştır. Avrupa Birliği'nin gerçekleşmesi ile yakın geçmişte adli tıp uzmanlık alanının tanınması ve bu uzmanlık alanı ile ilgili mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarının Avrupa Birliği üyesi ülkelerce standartlaştırılmasına yönelik çabalar, konu ile ilgili uluslararası çalışma grupları ve uğraşları, hedefledikleri amaçlar, düzenledikleri temel belgelerin amaç ve içerikleri tanıtılmıştır.