Araştırma Makalesi

Kuru Sıkı Silahların Hedefe 0-5 cm Mesafeden Yaralama Potansiyelinin İncelenmesi

10.17986/blm.2017331585

  • Serbülent Kılıç
  • Gürol Cantürk
  • Gökhan İbrahim Öğünç

Gönderim Tarihi: 25.11.2016 Kabul Tarihi: 15.09.2017 The Bulletin of Legal Medicine 2017;22(3):184-188

Amaç:

Çalışmamızın amacı; toplumda zararsız olarak bilinen kuru sıkı silahların organik bir hedefe yapılan atışlar ile meydana getirebileceği yaralanma potansiyelinin deneysel olarak gösterilmesidir.

Gereç ve Yöntem:

Doku simulantı olarak tavuk eti but bölümü hedef olarak belirlenmiş ve iki farklı yapıda kuru sıkı tabanca ile 0-5 cm mesafeden atışlar yapılmıştır. Bulgular ölçülerek, fotoğraflanmış ve dijital ortamda kayıt edilmiştir.

Kuru sıkı tabanca ile tavuk etine yapılan bitişik atış sonucu tam kat doku penetrasyonu ve kemik dokusunda tam kat kırık saptanmıştır. Ancak hedefte, atış mesafesi ile oluşan isin çapı ve doku hasarı ölçümleri bakımından korelasyon tespit edilememiştir. Elde ettiğimiz sonuçlarda anlamlı korelasyon olmamasında; hava koşulları, rüzgâr, ortam sıcaklığı, kuru sıkı tabancaların konvansiyonel silahlar kadar verimli düzeneklerinin olmaması gibi sebeplerin etkili olabileceğini düşünmekteyiz.

Bulgular ve Sonuç:

Elde ettiğimiz sonuçlar ve konu ile ilgili literatürdeki çalışmalar, kuru sıkı silahların insan bedeninde yaralanmalara sebep olabileceğini açıkça ortaya koymaktadır. 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 cm atış mesafesi ile hasar ve is çapı arasında anlamlı korelasyon tespit edilmedi. Başka bir bilimsel çalışmada, farklı yakın atış mesafeleri ile hasar ve is çapı arasında korelasyon olup olmadığı değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Ateşli Silah,Barut,Bitişik Atış,Kemik Kırığı,Kuru Sıkı Silah Yaralanmaları,Tabanca