Araştırma Makalesi

Kırık Sekeli Nedeniyle Fizik Tedavi Gören 21 Olgunun Adli Tıp Açısından İrdelenmesi

10.17986/blm.199612135

  • Kemalettin Acar
  • Füsun Ardıç
  • Füsun Toraman

Gönderim Tarihi: 18.04.1996 Kabul Tarihi: 30.07.1996 The Bulletin of Legal Medicine 1996;1(2):64-67

Mahkemeler zaman zaman travmatik kırığa maruz kalmış şahısların hayati tehlike geçirip geçirmedikleri, mutad iştigalden ne kadar süreyle kaldıkları, uzuv tatili veya devamlı uzuv zaafına duçar olup olmadıkları ve maluliyet oranlarını öğrenmek amacıyla tıbbi bilirkişilerin mütalalarım almaktadır.

Bu çalışmada travmatik kırık sonucu sekel kalan ve fizik tedavi uygulaması programına alınan 21 olgu yaş, cinsiyet, meslek, kırık yeri, fizik tedaviye kadar geçen süre gibi bir takım parametreler yönünden incelenmiş, fizik tedaviden önce ve sonraki genel vücut çalışma güçlerinden kayıp oranları hesaplanmış ve durumları uzuv tatili ve devamlı uzuv zaafı açısından tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Travmatik Kırık, Fizik Tedavi, Maluliyet