Araştırma Makalesi

KONYA’DA ÇOCUKLUK ÇAĞINDA MEYDANA GELEN ATEŞLİ SİLAH YARALANMASINA BAĞLI ÖLÜMLER

10.17986/blm.2009141686

  • Şerafettin DEMİRCİ
  • K. Hakan DOĞAN
  • İdris DENİZ
  • Bora BÜKEN
  • Zerrin ERKOL

Gönderim Tarihi: 27.05.2008 Kabul Tarihi: 13.11.2008 The Bulletin of Legal Medicine 2009;14(1):22-29

Bu çalışmada, Konya’da çocukluk çağında meydana gelen ateşli silah yaralanmalarına bağlı ölümler incelenerek, olguların demografik özellikleri, kullanılan silah türü, orijin, yaralanan bölge, olay yeri, ölüm yeri, atış mesafesi, silahın ait olduğu kişi gibi verilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Bu amaçla, Konya Adli Tıp Şube Müdürlüğü ve Konya’ya bağlı ilçelerde adli tıp uzmanı tarafından 1999-2007 yılları arasında otopsisi yapılan olgular retrospektif olarak incelendi. 18 yaş ve altındaki 985 ölüm olgusunun 50’sinin (%5.1) ateşli silah yaralanması neticesinde meydana geldiği tespit edildi. Olguların yaşları 1 ile 18 arasında değişmekte olup, ortalama yaş 14.6 + 3.9 bulundu. 34(%68) olgu erkek, 16 (%32) olgu kız çocuk idi. Erkek, kız oranı 2.1:1 bulundu. Orijin 20(%40) olguda intihar, 17(%34) olguda kaza, 13(%26) olguda cinayet idi. 33(%66) olguda av tüfeği, 17(%34) olguda tabanca kullanılmıştı. 27(%54) olguda yalnızca kafa bölgesi, 10(%20) olguda yalnızca karın bölgesi yaralanmıştı. Ateşli silah yaralanmalarının 29’u (%58) ev içerisinde meydana gelmişti. 35(%70) olgu olay yerinde, 12(%24) olgu hastanede, 3(%6) olgu ise hastaneye kaldırılırken yolda ölmüştü. 24(%48) olgu bitişik ya da bitişiğe yakın mesafeden; 11(%22) olgu yakın mesafeden; 15(%30) olgu ise uzak mesafeden yapılan atış nedeniyle kaybedilmişti. Kullanılan silah 24(%48) olguda, olgunun babasına aitti.

Sonuç olarak, kullanımı giderek artan ateşli silahların evlerde bulundurulması nedeniyle, bu silahların çocukluk çağı ölümlerine yol açabildiği görülmektedir. Halkımızın; bulunduğu ortamda çocukların ateşli silahlara kolayca ulaşabilmeleri halinde, intihar veya kaza orijinli yaralanma ve ölüm olaylarının meydana gelebileceği, bu nedenle ev gibi yaşam alanlarında mümkün olduğunca ateşli silah bulundurulmaması, mutlaka bulunması gerekiyorsa çocukların ulaşamayacağı, yüksek konumlarda veya sağlam kilit altına alınmış alanlarda emniyetinin sağlanması gerektiği konusunda eğitilmesinin gerekli ve faydalı olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, ateşli silah, ölüm, adli tıp