Araştırma Makalesi

Konservatif Tedavi Uygulanan Künt Batın Travmalı Çocuklarda Teşhis Kriterleri ve Dalak Lezyonlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi

10.17986/blm.199613150

  • Dilek DURAK
  • M.Atınç ÇOLTU
  • Recep FEDAKAR

Gönderim Tarihi: 30.05.1996 Kabul Tarihi: 09.11.1996 The Bulletin of Legal Medicine 1996;1(3):127-131

Bu çalışmada künt dalak travmaları ve intraabdomınal hemorajilerde uygulanan tanı ve tedavi protokolünün, Adli Tıp görüşünde herhangi bir değişikliğe neden olup olmayacağını belirlemek amacıyla, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında 1988-1993 yılları arasında takip edilip, adli arşivde dosyası bulunan künt abdominal travmalı 58 olgu değerlendirilmiştir.

Künt abdominal travma sonucu intraabdominal hemo-rajisi mevcut olan 33(%57) olgunun, 16'sında (%48) dalak yaralanması tespit edilmiştir. Dalak yaralanması tespit edilen 12 olgu (%75) konservatif tedavi görmüş, 4 olgu (%25) öpere edilmiştir. Tedavi protokolünde; CT, US, peritoneal lavaj, hemoglobin ve hematokrit değerleri esas alınmıştır.

Künt dalak travmaları ile ilgili literatür gözden geçirilerek, tanı ve tedavide uygulanan yöntemler belirlenip, Adli Tıp açısından değerlendirilmiştir

.

Anahtar Kelimeler: İntra-abdominal Hemoraji, Konservatif Tedavi, Künt Abdominal Travma, Splenik Travma, Çocuklar.