Olgu Sunumu

Kesici ve Kesici Delici Alet ile İntihar İki Olgu Sunumu

10.17986/blm.2007121631

  • Zerrin ERKOL
  • Bora BÜKEN
  • Rıza YILMAZ
  • Hayri ERKOL

Gönderim Tarihi: 17.12.2006 Kabul Tarihi: 11.03.2007 The Bulletin of Legal Medicine 2007;12(1):36-40

Yazıda, kesici ve kesici-delici alet yaralanması yöntemleri ile intihar eden iki olgu sunulmuştur. Olgularımızın ilki 68 yaşında bir erkek olup, ekmek bıçağının keskin kenarı ile sol dirsek bölgesinde kemiğe nafiz derin kesi oluşturmuş, bu bölgedeki arter-ven-sinir-adaleleri total olarak keserek, brakial damarlardan meydana gelen dış kanama sonucunda ölmüştür. İkinci olgu ise, 23 yaşında bir kadın olup, göbek üst kısmında oluşturduğu biri batına nafiz, diğerleri yüzeyel olmak üzere, intihar orijinli dört adet kesici-delici alet yaralanmasına bağlı vena cava inferior kesisi sonucunda kaybedilmiştir.

Belirtilen iki intihar olgusu, kullanılan yöntemlerin ölümle sonuçlanan intihar girişimlerinde sık görülmemesi nedeniyle sunulmuş, bulgular bu konudaki literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İntihar, kesici alet yaralanması, kesici-delici alet yaralanması, orijin.