Olgu Sunumu

Kemikleşmiş Ligamentum Stylohyoideumun Boyuna Yönelik Travma Olgularındaki Önemi Bir Olgu Sunumu

10.17986/blm.2005101572

  • Gürcan ALTUN
  • Bülent Sabri CIGALI

Gönderim Tarihi: 22.09.2005 Kabul Tarihi: 24.11.2005 The Bulletin of Legal Medicine 2005;10(1):20-23

Ligamentum stylohyoideum (LS) temporal kemikte bulunan styloid çıkıntı ile hyoid kemiğin cornu minus'u arasında uzanan bir yapıdır. LS daha çok uzamış styloid çıkıntı şeklinde olmak üzere parça parça veya tamamen kemikleşebilmektedir. Uzamış styloid çıkıntı veya kemikleşmiş LS'un neden olduğu baş ve boyun ağrısı, yutma güçlüğü ve boğazda yabancı cisim hissi gibi kompleks belirtiler Eagle tarafından tanımlanmıştır ve Eagle Sendromu olarak adlandırılır. 82 yaşında asıya bağlı mekanik asfiksi nedeniyle ölen olguda boyun organlarının incelenmesi sırasında kemikleşmiş LS görülmüştür. Boyuna yönelik travma bulunan otopsi olgularında, bu yapıda görülen kemikleşmenin önemi adli tıp açısından değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Boyun yaralanması, ligamentum stylohyoideum, ası