Olgu Sunumu

Kalpte Yaygın Fibrozis Bulunan 12 Yaşında Anı Kardiyak Ölüm Olgusu

10.17986/blm.200492540

  • Nursel TÜRKMEN
  • Bülent EREN
  • Recep FEDAKAR
  • Hüsamettin Aydıner
  • Oktan Erol

Gönderim Tarihi: 03.01.0205 Kabul Tarihi: 22.08.2005 The Bulletin of Legal Medicine 2004;9(2):55-58

Olgumuz 12 yaşında, oyun oynarken fenalaşıp hastaneye ölü duhul eden erkek çocuğudur. Dış muayenede sol meme başı iç yanda iğne pikür izi ve göğüs önde defibrilatör kaşık izleri saptandı. Otopside kalp hipertrofik bulundu (390 gr, sağ ventrikül duvar kalınlığı: 0,7 cm., sol ventrikül duvar kalınlığı: 2,7 cm., septum kalınlığı: 2 cm.). Boşluklar, kapakçıklar ve koroner arter lümenleri doğal olarak izlendi. Adale kesitlerinde sol vent-rikülde yaygın sedefi beyaz renkte alanlar mevcuttu. Diğer organlarda nonspesifik bulgular gözlendi. Mikroskopik incelemede kalpte adale liflerinin geniş alanda ortadan kalktığı, yerini kollagen bağ dokusunun aldığı, liflerde hipertrofik görünüm, akciğerlerde amfizem bulguları, karaciğerde pasif konjesyon, dalak parankiminde belirgin hiperemi ve fokal kanama saptandı. Erken yaşta hipertrofik kalpte ortaya çıkan yaygın fibrozis ve kalp yetmezliği bulgularının ani kalp ölümü üzerindeki etkisini, olgumuzun özellikleri ile birlikte medikolegal açıdan tartışarak sunmayı amaçlamaktayız.

Anahtar Kelimeler: Kalp ölümü, miyokardiyal fibrozis, Ergen.