Olgu Sunumu

İstanbul’da Tüplü Dalış Ölümleri

10.17986/blm.200492538

  • Aykut Taner GÜVEN
  • Bülent ŞAM
  • Gözde ŞİRİN

Gönderim Tarihi: 08.04.2005 Kabul Tarihi: 20.05.2005 The Bulletin of Legal Medicine 2004;9(2):47-50

Türkiye’de tüplü dalış aktivitesi günden güne gelişmektedir. Dalıcı sayısının artmasına bağlı olarak dalışa bağlı ölümlerde de belirgin artış görülmektedir. Ingiltere’de yapılan bir araştırmada yetmiş beş bin dalışta bir ölüm, beş bin dalışta bir kaza olayı meydana geldiği ortaya konmuştur. Tüplü dalış sırasında meydana gelen ölümlere günlük otopsi rutininde ender rastlan-maktadır.

Adli Tıp Kurumu (ATK)Morg İhtisas Dairesi’nde 1995-2001 yılları arasındaki kayıtların taranması sonucunda üç tüplü dalış ölümü olgusuna otopsi yapıldığı tespit edilmiştir. Olgular incelendiğinde olay yeri inceleme bulgularının otopsiyi yapan adli hekime ulaşmadığı, saptanan harici lezyonların orijininin karanlıkta kaldığı veya kesin ölüm nedeninin saptanamadığı görülmüştür. Gelecekte, kanıt zincirinin kopmaması için camiamızda dalış eğitimi almış, gerektiğinde olay yeri incelemesine katılabilecek bilgi birikimine sahip adli tıp uzmanlarının yer alması gerektiğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Adli otopsi, tüplü dalış ölümleri, hava embolisi, barotravma, dekompresyon hastalığı.