Olgu Sunumu

İLAÇ UYGULAMA HATASI: DÖRT OLGU SUNUMU

10.17986/blm.2014193815

  • Volkan ÜNAL
  • Esra ÜNAL
  • Zafer ÇETİNKAYA
  • Zeynep YENER
  • Mehmet Fatih YILDIZ
  • Humman ŞEN
  • Sadi ÇAĞDIR

Gönderim Tarihi: 13.10.2014 Kabul Tarihi: 12.11.2014 The Bulletin of Legal Medicine 2014;19(3):176-179

Adli Tıp Kurumu Kanunu’nda belirtildiği üzere Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu tıbbi uygulama hatalarından doğacak kusurlara yönelik yapılacak değerlendirmeler için bilirkişi rolündedir.

Sağlık hizmetinin verilmesinde yardımcı sağlık personelinin de önemli görevleri bulunmaktadır. Servislerde sorumlu hemşirelerin aynı zamanda hemşirelik öğrencilerine uygun eğitim ortamını sağlama görevleri de bulunmaktadır.

Bu çalışmada, öğrenci hemşirelerin yapmış olduğu uygulamaların tıbbi uygulama hatası olup olmadığı sorularak Adli Tıp Kurumuna gönderilen 4 olgu yardımcı sağlık personelinin görevlerinin ve öğrenci hemşirelere gerekli eğitimin verilmemesi sonucunda doğabilecek sorunlarının tartışılması amacıyla sunulmaya değer bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Enjeksiyon, malpraktis, hemşire