Olgu Sunumu

İKİLİ ÖLÜM: CİNAYET İNTİHAR OLGUSU

10.17986/blm.201217319

  • Murat Serdar GÜRSES
  • Bülent EREN
  • Okan AKAN
  • Nergis CANTÜRK
  • Selçuk ÇETİN

Gönderim Tarihi: 23.12.2013 Kabul Tarihi: 27.01.2014 The Bulletin of Legal Medicine 2012;17(3):15-18

Cinayet-intihar olayı bir failin bir ya da daha fazla kurbanı öldürdükten hemen sonra ya da kısa bir süre sonra kendini öldürmesi olarak tanımlanır. Olaylar genelde bir çifti içerdiğinden “ikili ölüm” (dyadic death) terimi kullanılmıştır. İkili ölümler genelde aile içinde görülmekte olup failler erkek, kurbanlar ise kadındır. İkili ölümlerin nedenleri arasında genellikle aile içi ilişkilerde bozulma, zihinsel ya da somatik hastalıklar ve maddi sıkıntıların yer aldığı belirtilmektedir. İlk olarak Marzuk ve arkadaşları tarafından cinayet-intihar vakaları olayın faili ve kurban arasındaki ilişkiye ve failin dürtüsüne (kıskançlık, intikam, maddi sıkıntı vs.) göre sınıflandırılmıştır. Bu çalışmada; yaklaşık 30 sene önce boşanan ve son 1 senedir tekrar beraber yaşamaya başlayan çiftin cinayet-intihar özellikteki ikili ölümü, literatür eşliğinde tartışılmak amacıyla sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Cinayet-intihar, ikili ölüm, kesici delici alet yaralanması, ası.