Araştırma Makalesi

Hekimler Euthanasia yı Savunuyorlar mı

10.17986/blm.199612138

  • Tarık GÜNDÜZ
  • Setenay ÖNER
  • Tuncay ÇINAR
  • Haşan DİN

Gönderim Tarihi: 18.05.1996 Kabul Tarihi: 30.07.1996 The Bulletin of Legal Medicine 1996;1(2):82-88

Bu çalışmada Euthanasia'nın (Ötenazi) tanımı ve kısa tarihsel gelişiminden sonra, 208 i Tıp Fakültesi V. sınıf öğrencisi, 302 si tıp doktoru olan toplam 510 tıp mensubuna yönelik bir anket çalışması uygulandı. Konu hakkmdaki bilgi düzeyi, konunun tartışılabileceği çevreler, bireyin kendi yaşamı üzerinde karar verme hakkı, halen uygulanıp uygulanmadığı hakkındaki düşünceleri, uygulamaya taraftar olup olmadığı ve eylemde görev alıp almayacağına ilişkin çoktan seçmeli 6 adet soru yönetildi. Ankete katılanlardan 1/3 inin konu hakkında yeterli bilgisi olmadığı, 325 inin (%63.72) uygulamaya taraftar olmalarına karşın, 351 inin (%68.82) yasal düzenlemeler yapılsa bile uygulamada görev almak istemedikleri saptandı. Konuya taraftar olan ve karşı çıkanların görüşleri özetlenerek, pasif ötanazinin yasal olmasına karşın gerektiğinde uygulanmakta olduğu; hekimlerin uygulamada görev almak istememelerine karşın, genellikle konunun yasallaşmasına taraftar oldukları saptandı.

Anahtar Kelimeler: Ötanazi, Ölüme Yardım, Yaşama Hakkı, İstek Üzerine Ölüm, Aydınlatılmış Rıza