Olgu Sunumu

Harakiri Benzeri Yöntem ile İntihar: Bir Olgu Sunumu

10.17986/blm.1350

  • Ayşe Seydaoğulları Baltacı
  • Volkan Zeybek
  • Özgür Tekin
  • Kemalettin Acar

Gönderim Tarihi: 22.10.2019 Kabul Tarihi: 24.02.2020 The Bulletin of Legal Medicine 2020;25(2):154-159

İntihar ‘bireyin duygusal, ruhsal ya da sosyal nedenlerin etkisiyle kendi yaşamına son vermesi’ olarak tanımlanmaktadır. İntihar yöntemi seçiminde kültürel yapı, etnik grup, yaş, cinsiyet, ulaşılabilirlik gibi birçok faktör etkilidir. En sık intihar yöntemi ası olup, bunu ateşli silah, yüksekten atlama ve kimyevi madde alımı takip etmektedir. Kesici-delici alet ile intihar tüm intiharların % 2‘sini oluştururken, neredeyse Harakiriye eş değer olan batına yönelik kesici-delici aletlerle meydana gelen intihar oranı % 0,2’dir. Olgumuzu değerli kılan, şahsın Türk ırkına mensup olması ve Japon ırkına özgü olan nadir rastlanan harakiriye benzer bir intihar yöntemi seçmiş olmasıdır. 56 yaşında psikotik bozukluk tanılı erkek olgu, batına nafiz kesici-delici alet yaralanmalarına bağlı periton, ince bağırsak ve mezenter yaralanması sonucu kanama ve hipovolemik şok nedeniyle ölmüştür.

Olgumuz yaş ve cinsiyet itibariyle literatürdeki benzer olgularla uyumluluk göstermektedir. Bunun yanında tıbbi geçmişinde ve yakınlarından alınan öyküde bilinen psikiyatrik tanısının bulunuşu ve yaşanmış intihar girişimlerinin varlığı anlamlı bulunmuştur.

Sonuç olarak harakiri yöntemiyle intihar çok sık karşılaştığımız bir olgu türü olmayıp, diğer tüm medikolegal ölüm olgularında olduğu gibi harakiri şeklindeki ölüm olgularının orijininin belirlenmesinde de, ayrıntılı otopsi işlemi ile beraber olay yerindeki bulgular, ölenin tıbbi özgeçmişi ve yakınlarından alınan bilgilerin bir arada değerlendirilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: İntihar, Harakiri, Adli Tıp, Batın Yaralanması